آقای دکتر Morteza Shajari

Dr. Morteza Shajari

استاد گروه فلسفه دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177664)

16
45
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers