ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

خانم دکتر katayoon alizadeh

Dr. katayoon alizadeh

فرد مهم علمی - Researcher ID: (78318)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی katayoon alizadeh در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

سمتهای علمی و اجرایی katayoon alizadeh در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

katayoon alizadeh Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهکاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت بحران سیلابسیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور1385
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پذیری فضاهای روستایی از پتانسیل های گردشگری در جهت دستیابی به توسعه اقتصادی نمونه موردی: (دهستان طرقبه)اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار1391
3دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی پهنه های کشت محصولات زراعی دیم با استفاده از فرآیند AHP مبتنی بر GIS )مطالعه موردی: بخش رضویه شهرستان مشهدسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسل ها و محدودیت های گردشگری روستایی در دهستان دشت ارزنه شهرستان باخرز با استفاده از تکنیکSWOTاولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار1392
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش گردشگری در توسعه کالبدی - زیربنایی دهستان دشت ارزنه شهرستان باخرزاولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار1392
6دریافت فایل PDF مقالهتحلیل وضعیت گردشگری فرهنگی- تاریخی در شهرستان نیشابور از منظر توریسم پایداراولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربری اراضی شهر پلدشت با استفاده از مدل TOPSISاولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
8دریافت فایل PDF مقالهاثرات گسترش کالبدی شهرها بر محیط زیست پیرامون (نمونه موردی: شهر ایلام)اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطبیقی سیر تحول ساختار، عملکرد، معنا و تزئینات مدارس در شهر مشهد - دوره تیموری و صفویکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر عامل مذهب بر جهتگیری خانه های بافت سنتی - رون رو به حضرت در شهر مشهدکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی آیین های خاص و آداب و رسوم فولکلوریک حرم مطهر رضوی و تاثیر آن بر کالبد معماری صحن عتیق، دوره صفویکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
12دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی گسترش آتش سوزی در عرصه جنگلی با استفاده از مدل سازی و شبیه سازی عامل مبنا مکانیدومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی1392
13دریافت فایل PDF مقالهنقش الگوی مشارکت مردمی در بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری با استفاده ازGISنمونه موردی: منطقه ثامن مشهداولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی1393
14دریافت فایل PDF مقالهراهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT دهستان قلعه میران، شهرستان رامیاناولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها1393
15دریافت فایل PDF مقالهبازشناسی مفهوم هویت در ساختار بصری و فضایی سیمای شهر اسلامی (نمونه مورد مطالعه: خیابان شیرازی شهر مشهد)اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا «واکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی - ایرانی»1393
16دریافت فایل PDF مقالهشهر دوستدار کودک، گامی به سوی شهر پایدار آینده (نمونه مورد مطالعه : شهر مشهد)اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا «واکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی - ایرانی»1393
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی جایگاه و نقش بازار در شهرهای ایرانی- اسلامی (نمونه مورد مطالعه: بازار بزرگ ایرانی- اسلامی شهر جدید اندیشه)ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی1393
18دریافت فایل PDF مقالهتأثیر گردشگری بر پایداری زیست محیطی مطالعه موردی : دهستان قلعه میران ، شهرستان رامیانکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی ظرفیت هاو چالش های توسعه گردشگری شهر های کویری بااستفاده از مدل SWOT نمونه موردی: شهر بیرجنددومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی1394
20دریافت فایل PDF مقالهاثرات توسعه کالبدی شهرها بر تغییر کاربری اراضی پیرامونی در ایلامهفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری1394
21دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدرنیته در کالبد شهر مشهدهفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری1394
22دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی شاخص های استراتژی توسعه شهری درشهر بیرجنددومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم1395
23دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فضای محیط شهری بر روابط اجتماعی در شهر بیرجنددومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم1395
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش سرمایه اجتماعی در تسهیل روند توانمندسازیسکونت گاههای غیر رسمی ،مطالعه موردی :محله جمشیدآبادشهر خویکنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری1395
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی شهر(مطالعه موردی :شهر خوی)سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی1395
26دریافت فایل PDF مقالهآینده توسعه فیزیکی مشهد براساس عوامل اجتماعی و زیست محیطیاولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری1396
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی آسیب پذیری فیزیکی کالبدی شهر به منظور مدیریت بحران و امنیت شهری با تاکید بر زلزله (نمونه موردی شهر جاجرم)اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری1396
28دریافت فایل PDF مقالهتاثیر به کارگیری اصول نو شهرگرایی در بهبود ساختاری فضایی محلات سنتی با تاکید بر اصل توسعه پایدار (نمونه مورد مطالعه: محله باغ خونی شهر مشهد)اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری1396
29دریافت فایل PDF مقالهفضاهای چند منظوره زیرسطحی، رویکردی نوین در مدیریت بحران شهری (نمونه موردی منطقه ثامن شهرداری مشهد)اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری1396
30دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر شرایط کالبدی مکان های وقوع جرم در مادر شهرها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (نمونه موردی: شهر مشهد)اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری1397
31دریافت فایل PDF مقالهپتانسیل ها، چالش های و استراتژی های توسعه گردشگری بیابان لوت با تاکید بر شهر نهبندانسومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری1397
32دریافت فایل PDF مقالهنقش رعایت عدالت جنسیتی در افزایش کارآیی فضاهای شهریاولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا1395
33دریافت فایل PDF مقالهنقش فرصت های گردشگری در اقتصاد پایدار شهر (مطالعه موردی شهر طبس)کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران1399

katayoon alizadeh Journal Papers

create: 24 October 2017 - view 59
Support