آقای دکتر Amin Anbarzadeh

Dr. Amin Anbarzadeh

دکتری

Researcher ID: (98089)

10
3
2
4
6
4
10

ISI Papers

 •  A. Anbarzadeh ,R. Tahavvori ,"Sustainable Development by Green Engineering Materials"- Journal of Environmental Friendly Materials, Vol. 3, No. 1, 2019, 49-53.
 •  A. Anbarzadeh, H. Sabet, A. R. Geranmayeh, "An Investigation on the Modeling of Heat Distribution and Atomic Diffusion in the Joining of the AA2024-T4 to AA6061-T6 by TLP Process"- Journal of Environmental Friendly Materials, Vol. 4, No. 2, 2020, 21-25. لینک دانلود: http://jefm.kiau.ac.ir/article_678114_7e4c6693b43073022de512e40f20aafa.pdf
 •  "Effects of successive-stage Transient Liquid Phase (S-TLP) on microstructure and mechanical properties of Al2024 to Ti-6Al-4V joint", Elsevier BV, (2016), Vol 178, No : 280-283
 •  S Mirzamohammadi, M Velashjerdi, A Anbarzadeh, "Effect of Formaldehyde on Pulsed Electro-Plated Nickel-Alumina Nanocomposite Coatings", Journal of Environmental Friendly Materials, Vol 5, Issue 2 - Serial Number 10 Summer and Autumn 2021 Pages 11-15. لینک دانلود: http://jefm.kiau.ac.ir/article_686673.html
 •  A Rayhanizadeh, A Anbarzadeh. Numerical Investigation of the Mutual Influence of Materials and Energy in the Electric Arc Furnace: A Case Study in Khorasan Steel Complex, Journal of Environmental Friendly Materials, Volume 5, Issue 2 - Serial Number 10, Summer and Autumn 2021, Pages 45-49. لینک دانلود: http://jefm.kiau.ac.ir/article_686679.html
 •  Somayeh Modirrousta, Hamid Ahmad Mehrabi, Amin Anbarzadeh. "A Study on the Manufacturing of Ceramic Cores Using Slip Casting", 7th International Conference on Mechanical Engineering, Materials and Metallurgy. 2022/03/09
 •  M. Rafi, H. Sabet, V. Abouei Mehrizi, A. Anbarzadeh. "Joining of Ti-6AL-4V to AISI 304 Stainless Steel using Laser Spot Welding with Circular Technique". Journal of Environmental Friendly Materials, Vol. 6, No. 1, 2022, 45-52. لینک دانلود: https://jefm.karaj.iau.ir/article_691910_7443bd8f375415b53394ed19cdd54e0b.pdf
 •  A. Anbarzadeh, M. S. Ghiyasi Nejad, S. Mirzamohammadi, S. Abbasi Geravand, "An Investigation on the Extraction of High-Carbon Ferrochrome with an Environmental Approach", Journal of Environmental Friendly Materials, Vol. 6, No. 2, 2022, 27-30. لینک دانلود: https://jefm.karaj.iau.ir/article_697753_b94efc2c49fe623f55ca0f15aada4780.pdf
 •  A. Anbarzadeh, H. Sabet, A. Granmayeh Urmia, "Comparison of the Annealing Heat-Treated Microstructure and Hardness of the AA2024-T4 and AA6061-T6 Alloys", Journal of Environmental Friendly Materials, Vol. 7, No. 1, 2023, 25-33. لینک دانلود: https://jefm.karaj.iau.ir/article_702832_fd2030ee17b7994b397dd60c53b46af5.pdf
 •  "Effect of Phase Formation on Mechanical Properties of the Joint AA6061 to AA2024 by TLP", Pleiades Publishing Ltd, (2023), Vol , No :

Conference Papers

Books

 • کتاب فیزیک جوشکاری 1 (نوربخش) - 1402 - Persian
 • کتاب فرایندهای ویژه اتصال مواد (نوربخش) - 1396 - Persian

Education

 • دکتری تخصصی اخذ مدرک زبان انگلیسی EPT- شماره داوطلبی 107889 1399-1399
 • دکتری تخصصی مهندسی متالورژی و مواد- مواد پیشرفته Islamic Azad University of South Tehran1394-1401
 • کارشناسی ارشد مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی Islamic Azad University of Karaj1391-1394
 • کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی- متالورژی صنعتی Islamic Azad University of Karaj1386-1391

سوابق شغلی و تخصصی

 • مدرس حل تمرین درس ترمودینامیک پیشرفته زیر نظر پروفسور ناصر توحیدی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (1396-1398)
 • عضو هیأت تحریریه ماهنامه جوشکاری و آهنگری (1393-1395)
 • سابقه تدریس در دروس جوشکاری فولادهای پرآلیاژ، فرایندهای بازرسی ویژه، انتخاب فرایندهای جوشکاری و همچنین فرایندهای ویژه جوشکاری در دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران (1394-1395)
 • سابقه تدریس در دروس متالورژی فیزیکی، متالورژی جوش و فیزیک جوشکاری در انستیتومکانیک دانشگاه انقلاب اسلامی (1395-تاکنون)
 • سابقه تدریس در کارگاه ریخته گری ذوب و مدل سازی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (1397-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در داوری مقالات مجله آمریکایی Journal of materials science، با در کیفی Q2 در لیست JCR، انتشارات Springer آلمان، کد ارکید https://orcid.org/0000-0001-6892-7978 (2022-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • : رتبه 44 کشور دانشگاه آزاد اسلامی در آزمون پذیرش مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی (1394)
 • : دعوت شده به مصاحبه حضوری آزمون دکتری دانشگاه صنعتی شریف- رشته مهندسی مواد (1394)
 • : رتبه 38 کشور در آزمون ورودی سراسری مقطع کارشناسی ارشد نانو مواد (1391)
 • : رتبه 17 در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج (1391)

Other

 • حامد ثابت- امین عنبرزاده- اتصال آلیاژ Al7075 به آلیاژ Ti-6Al-4V از طریق فاز مایع گذرا- ماهنامه جوشکاری و آهنگری- شماره 5 – صفحات 38-37 .
 • امین عنبرزاده- حامد ثابت- بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال Al2024 بهTi-6Al-4V به روش فاز مایع گذرا مرحله ای (S-TLP)- ماهنامه جوشکاری و آهنگری- شماره 6 – صفحات23-20.
 • امین عنبرزاده- معایب کیفی در جوشکاری مقاومتی نقطه ای- ماهنامه جوشکاری و آهنگری- شماره 2 – صفحات 9-8 .
 • امین عنبرزاده- استاندارد فیکسچرهای جوشکاری در خودرو- ماهنامه جوشکاری و آهنگری- شماره 2 – صفحات 12-10 .
 • امین عنبرزاده- اتصالات جوشی در یک خودرو- ماهنامه جوشکاری و آهنگری- شماره 2 – صفحه4.
 • امین عنبرزاده- فلزات خود ترمیم- ماهنامه جوشکاری و آهنگری- شماره 6 – صفحات 11-10.
 • امین عنبرزاده- نکاتی کوتاه در مواد مورد استفاده در هوافضا - ماهنامه جوشکاری و آهنگری- شماره 6 – صفحات 27-29.
 • امین عنبرزاده- فلزات کاربردی در صنایع غذایی- ماهنامه جوشکاری و آهنگری- شماره 7– صفحات 18-21.
 • امین عنبرزاده- تحلیل ترک خستگی فنر تخت کامیون- ماهنامه جوشکاری و آهنگری- 5 صفحه- انتشار بوسیله کانال ماهنامه weldingforging@.
 • امین عنبرزاده- خستگی در تعداد سیکل های بسیار بالا- ماهنامه جوشکاری و آهنگری- 12 صفحه- انتشار بوسیله کانال ماهنامه weldingforging@.
 • امین عنبرزاده- آموزش تحلیل دیاگرام های فازی سه عنصری- ماهنامه جوشکاری و آهنگری- انتشار بوسیله کانال ماهنامهweldingforging@.
 • آموزش زبان فرانسه در کانال تلگرام frenchandAmin@