آقای دکتر Hamed Sabet

Dr. Hamed Sabet

دانشیار گروه مهندسی مواد ومتالورژی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

فرد مهم علمی - Researcher ID: (17081)

180
28
1
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience