بیش از یک میلیون و هفتصد هزار عنوان مستند علمی فارسی در پایگاه سیویلیکا

2023-8-15
بیش از یک میلیون و هفتصد هزار عنوان مستند علمی فارسی در پایگاه سیویلیکا

تعداد مستندات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا از مرز ۱،۷۰۰،۰۰۰ عنوان گذشت که در برگیرنده بیش از بیست و سه میلیون صفحه متن کامل تخصصی است. مقالات ۲،۱۴۸ ژورنال علمی و ۸،۳۴۰ کنفرانس تخصصی کشور تشکیل دهنده مقالات فوق هستند و هر روز به تعداد این مقالات نمایه شده اضافه می شود.

طبق آمار سیویلیکا قدیمیترین مقاله کنفرانسی مربوط به سال ۱۳۶۶ و قدیمیترین مقاله ژورنالی مربوط به سال ۱۳۴۳ است.

می توانید از طریق بخش جستجوی مقالات (https://civilica.com/search/paper) به منابع مورد نیاز خود دسترسی داشته باشید...