فراخوان دوفصلنامه آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده

2023-8-19
فراخوان دوفصلنامه آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده

فرصت یک‌ماهه برای انتشار فوری مقاله در نشریه "آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده" به استحضار می‌رسد.

داوری فوری و انتشار مقالات در زمینه‌های خانواده، ازدواج، فرزند پروری، آسیب‌شناسی خانواده، غنی‌سازی خانواده، غنی‌سازی رابطه همسران، زوج‌درمانی، مشاوره خانواده و مشاوره پیش از ازدواج در نشریه "آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده"

مهلت ارسال تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۲

دو فصلنامه آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده با هدف انتشار یافته های اصیل و بدیع علمی در حوزه گسترده آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده، مبادله اطلاعات علمی بین پژوهشگران و تقویت نهضت تولید علم، مقاله های علمی را در زمینه خانواده چاپ می کند. مقاله های پژوهشی در اولویت قرار دارند.

فراخوان پذیرش مقاله برای انتشار در ویژه‌نامه مجله « آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده» با نام صمیمیت و انزوا در خانواده؛ آسیب‌شناسی و مداخله

فراخوانی می‌گردد، پژوهشگران علاقه‌مند و کارآزموده در گستره علوم و حرفه‌های روان‌شناختی، مقالات خود را برای انتشار در ویژه‌نامه دوره سوم، بهار و تابستان ۱۳۹۶، تا پایان اسفند ۱۳۹۵ ارسال نمایند. پژوهش‌هایی که به گزارش مداخلات متمرکز بر بهبود رابطه همسران پرداخته باشد در اولویت انتشار خواهد بود

برای سابمیت به سایت نشریه با آدرس fpcej.ir مراجعه نمایید.

(اطلاعات کامل ژورنال)