هفتمین کنگره ملی در علوم انسانی

2024-1-27
هفتمین کنگره ملی در علوم انسانی

هفتمین کنگره ملی در علوم انسانی روز سه شنبه، 29 خرداد، 1403 لغایت چهارشنبه، 30 خرداد، 1403 توسط انجمن فناوری های بومی ایران, انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایران, موسسه آموزش عالی ادیبان در شهر تهران برگزار می شود.

دانشجویان علاقه مند می توانند جهت ارسال مقالات خود تا تار یخ 30 بهمن ماه با توجه به محورهای اصلی کنگره اقدام نمایند

محورهای همایش:

حقوق
مدیریت
حسابداری
جغرافیای سیاسی
علم اطلاعات و دانش شناسی
تربیت بدنی
تاریخ
جغرافیا
علوم قضایی

و... (اطلاعات کامل کنفرانس)