فراخوان ارسال مقاله به فصلنامه آموزش مدارس در هزاره سوم

2024-1-27
فراخوان ارسال مقاله به فصلنامه آموزش مدارس در هزاره سوم

فصلنامه آموزش مدارس در هزاره سوم با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد طی شماره ۹۴۱۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵می باشد.


در این مجله مقالاتی چاپ می شود که نتایج پژوهش های بنیادی، کاربردی، توسعه ای و تحلیلی در حوزه های مختلف علوم تربیتی ،مشاوره و روانشناسی باشد.در این مجله مقالاتی چاپ می شود که نتایج پژوهش های بنیادی، کاربردی، توسعه ای و تحلیلی نوین در حوزه های مختلف علوم تربیتی باشد.

در فصلنامه آموزش مدارس در هزاره سوم داوری مقاله رایگان می باشد .

پس از طی مراحل داوری در صورت پذیرش جهت انتشار آنلاین، صفحه آرایی , اختصاص DOI و نمایه شدن در بانک های اطلاعاتی

مبلغ دریافت می گردد.

(اطلاعات کامل ژورنال)