فصلنامه آموزش مدارس در هزاره سوم

School education in the third millennium

فصلنامه آموزش مدارس در هزاره سوم با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد طی شماره ۹۴۱۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵می باشد.
در این مجله مقالاتی چاپ می‌شود که نتایج پژوهش‌های بنیادی، کاربردی، توسعه‌ای و تحلیلی در حوزه‌های مختلف علوم تربیتی ،مشاوره و روانشناسی باشد.در این مجله مقالاتی چاپ می‌شود که نتایج پژوهش‌های بنیادی، کاربردی، توسعه‌ای و تحلیلی نوین در حوزه‌های مختلف علوم تربیتی باشد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات