فراخوان مقاله بیستمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران (با رویکرد اقتصاد سبز- اقتصاد چرخشی)

2024-2-12
فراخوان مقاله بیستمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران (با رویکرد اقتصاد سبز- اقتصاد چرخشی)
بیستمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران (با رویکرد اقتصاد سبز- اقتصاد چرخشی) روز چهارشنبه، 9 اسفند، 1402 توسط انجمن ارزیابی محیط زیست ایران در شهر تهران برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 30 بهمن ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند

محورهای همایش:

نقشه سازی و ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی

تغییرات اقلیمی، گرمایش جهانی و ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح ها و پروژه های عمرانی

خدمات بوم شناختی در ارزیابی اثرات محیط زیستی با تاکید ویژه بر خدمات اکوسیستمی

دیپلماسی محیط زیست، منافع ملی و تعهدات بین المللی

ظرفیت برد و تاب آوری و رابطه آن با ارزیابی اثرات محیط زیستی

ارزیابی اثرات اجتماعی و بهداشتی طرح ها و پروژه های عمرانی

آموزش و مدیریت محیط زیست

ظرفیت زیستی، رد پای اکولوژیک، اقتصاد سبز و ارزیابی چرخه حیات

و... (اطلاعات کامل کنفرانس)