مروری بر به کارگیری سبکدانه در بتن خودترمیم با باکتری از دیدگاه سازه ای

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 293

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SEE08_120

تاریخ نمایه سازی: 27 خرداد 1399

Abstract:

از آنجا که بتن از پرمصرف ترین مصالح در ساختمانسازی است، و هزینه نگهداری، ترمیم و بهسازی آنها بسیار بالاست، بتن خودترمیم با باکتری به عنوان یکی از شیوه های دوستدار محیط زیست و پایا به عنوان راهکاری برای ترمیم میکرو و ریزترک ها در سازه های موجود و نیز سازه های جدید پیشنهاد شده است. به علاوه به دلیل فشار مکانیکی وارد بر اسپور باکتری ها در بتن، شرایط سخت محیط بتن وpH بالا، نیاز است از آنها در بتن محافظت شود. به این منظور در یکی از شیوه های موثر، سبکدانه های متخلخل با باکتری و مواد غذایی آنها بارگذاری شده، و سپس از سبکدانه ی حامل عامل باکتریایی در بتن سازه استفاده خواهد شد. نتایج بررسی های ساخت ملات و بتن حاوی باکتریها از مسیرهای واکنشی مختلف با به کارگیری سبکدانه ها، حاکی از آن است که وزن سازه و رده مقاومتی کاهش یافته نسبت به بتن معمولی، سبب کاهش نیروی زلزله وارد بر سازه و نرمی سازه است. در نتیجه در طراحی لرزه ای سازه ملاحظاتی برای این نوع بتن باکتریایی باید در نظر گرفته شود. از این رو، ویژگیهای بتن سبک باکتریایی حائز اهمیت است. با توجه به مطالعات انجامشده، بررسی جامع تر ویژگیهای سبکدانه های متخلخل اصلاح شده، و نیز مقایسه دقیق تر عوامل موثر و خروجی ها در سنگدانه های متخلخل مختلف و ویژگی های ناشی از حضور آن عامل باکتریایی در انواع بتن همچنان مورد نیاز است.

Authors

شادی زینعلی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

علی معصومی

استاد مهندسی سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

ویدا تفکری

استادیار میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران