تلفیق معماری سرویس گرا با رایانش ابری و بررسی تهدیدات امنیتی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 577

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ECMECONF05_006

تاریخ نمایه سازی: 4 مرداد 1399

Abstract:

معماری های سرویس گرا به عنوان سبک معماری که از سرویس گرایی پشتیبانی می نمایند، تعریف می شود و سرویس گرایی نیز شیوه ی تفکری مبتنی بر سرویس و توسعه ی سرویس گرا برآیند آن هاست از آنجا که معماری های رایانش ابری مبتنی بر معماری های سرویس گرا بوده لذا جهت درک بهتر باید در ابتدا رابطه ی میان معماری سرویس گرا و مفهوم رایانش ابری را درک نمود که این مسئله تنها محدود به سطح معماری نمی گردد بلکه در سطوح راه حل و سرویس نیز حائز اهمیت است. در این مقاله سعی شده است تا با روری بر مفاهیم اولیه دررایانش ابری و مفاهیم سرویس گرایی، به برقراری ارتباط بین این دو مفهوم، بررسی امنیت که یکی از مهم ترین چالش ها در ابر است و سپس با توجه به معماری موجود روش پیشنهادی ارائه می گردد که یک استاندارد پویا برای سرویس گرایی در محیط رایانش ابری رامعرفی می نماید.

Authors

نیلوفر لهراسبی

دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، موسسه آموزش عالی مارلیک نوشهر

پوریا خدابنده

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی مارلیک نوشهر