نقش فن آوری اطلاعات در سازمان آموزش و پرورش

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 650

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ECMECONF05_011

تاریخ نمایه سازی: 4 مرداد 1399

Abstract:

فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT به دانش آموزان کمک می کند تا آنها از پیرامون و محیط زندگی خود آگاهی یابند. آنها از نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی روزمره، مطلع و با ابزارهای فناوری اطلاعات مشابه آشنا می شوند و از این ابزارها به طور مستقل و گروهی استافده می کنند با روش های گوناگون جمع آوری، سازماندهی و ارائه ی اطلاعات آشنا می شوند. استفاده از این ابزارها توان دانش آموزان را در ارتباطات گروهی افزایش می دهد و نیز اطمینان انها را در دستیابی به اطلاعات تقویت می کند. یکی از حوزه هایی که با ورود فناوری اطلاعات، دچار تحول اساسی شده، حوزه آموزش است هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر اثر بخشی آموزش و در مراکز آموزشی و بطور مشخص مدارس دوره دوم متوسطه استان مازندران، در این پژوهش ادبیات نظری و مطالعات و تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع مورد تحقیق مورد بررسی قرار گرفت پس با استفاده از اطلاعات جمع شده نگاشته شد.

Authors

افروزه جعفرصالحی

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، موسسه آموزش عالی مارلیک نوشهر

سارا نامی

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، موسسه آموزش عالی مارلیک نوشهر

پوریا خدابنده

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی مارلیک نوشهر