سنجش و ارزیابی مولفه های بازاریابی گردشگری شهری مطالعه موردی: شهرکاشان

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 634

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HSLCONF04_010

تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1399

Abstract:

امروزه گردشگری شهری جایگاه خاصی در اقتصاد شهرها دارد و به عنوان یکی از مهمترین فعالیت های اقتصادی می تواند فرصت های بزرگ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را برای شهرها در راستای رسیدن به توسعه همه جانبه بوجود آورد. در این راستا شهرکاشان با برخورداری از جاذبه های متنوع و زیبای گردشگری از توان بالقوه ای برخوردار است که می توان با بکارگیری ابزارها و پارامترهای موثر بازاریابی در این حوزه نقش قابل توجهی در رشد و توسعه اقتصاد شهری ،افزایش درآمد و بالا بردن سطح اشتغال ایفا نماید. لذا این پژوهش بر آن است ضمن تبیین نقش بازاریابی در توسعه گردشگری پایدار شهری به بررسی وضعیت موجود مولفه های موثر در حوزه بازاریابی گردشگری شهر کاشان بپردازد. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه انجام توصیفی ، تحلیلی است و اطلاعات به دو شیوه اسنادی و پیمایشی جمع آوری گردیده است.تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در سطح آمار استنباطی صورت گرفته است .ابزار تجزیه وتحلیل، نرم افزار SPSS است. نتایج پژوهش نشان می دهد شهر کاشان به لحاظ مولفه های بازاریابی گردشگری شهری(شامل تسهیلات رفاهی - اقامتی، ورزشی- تفریحی، ساختار کالبدی شهر ،پارکینگ ها، خدمات پذیرایی، سیستم حمل و نقل، شبکه های ارتباطی، ترافیک و تبلیغات درست ) وضعیت مناسب و پایداری ندارد و نیازمند تقویت زیرساختها، تجهیزات و تسهیلات لازم در راستای توسعه گردشگری پایدار شهری می باشد.

Authors

ابوذر وفایی

دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

علی قویدل

کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

محمدرضا زندمقدم

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان

هاشم نوروزی فرد

دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان

محمدباقر آسرایی

دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان

رضا گرشاسبی

کارشناس ارشد آموزش، بهسازی و منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز