ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Research
Title

استفاده از مواد ریزمغذی و محرک های مقاومت القایی در بهبود و کنترل بیماری سبز مرکبات جنوب کشور

نوع محتوی : طرح پژوهشی
استان موضوع گزارش : تهرانشهر موضوع گزارش: تهران
کد COI Research: R-1053038تاریخ درج در سایت: 27 بهمن 1397
زبان اصلی Research: Persian دسته بندی علمی Research: علوم کشاورزی
View: 73Pages: 31

Authors

Abstract:

بیماری میوه سبز مرکبات، یکی از مهم ترین بیماری های مرکبات در جهان است که سبب زردی برگ های درختان، کوچک و بد طعم شدن میوه ها و در نهایت ریزش میوه ها می شود. عامل این بیماری یک نوع باکتری است که فقط درون آوندهای آبکش گیاه امکان رشد دارد. در این تحقیق، از یک طرف با استفاده از ریزمغذی نمک روی، سعی در جبران کمبود این ریزمغذی در گیاه و از طرف دیگر با استفاده از سالیسیلیک اسید به عنوان یک مولکول مهم در انتقال پیام دفاعی در گیاه در جهت ایجاد مقاومت القایی سیستمیک و کنترل بیماری عمل شد. ابتدا، بیان دو ژن مهم وابسته به مکانیسم بیماریزایی درگیاهان آلوده بررسی شد. نتایج نشان داد که در نمونه های کنترل و آلوده بیان ژن ‭PR‬1 وجود دارد و در واقع این ژن یک بیان پایه ای را دارد. تغییرات مشاهده شده به ظاهر در نمونه آلوده نسبت به نمونه سالم کاهش کمی از خود نشان داده است. هم چنین، ژن ‭PR‬2 یک بیان پایه ای از خود نشان داد و بیان آن در نمونه های آلوده نسبت به نمونه های سالم تغییراتی نشان داده است. تیمار گیاهان آلوده با غلظت دو میلی مولار سالیسیلیک اسید نشان داد که تغییرات بیان ژن ‭PR‬1 به ظاهر در نمونه کنترل وجود ندارد از طرف دیگر، تیمار نمونه های پرتقال با سولفات روی و سالیسیلیک اسید، بیان ژن ‭PR‬1 در نمونه های آلوده تیمار شده با غلظت دو میلی مولار سالیسیلیک اسید نسبت به نمونه شاهد تغییراتی را نشان داده است. بنابراین، نتایج نشان می دهد که بیان دو ژن مهم وابسته به مکانیسم بیماریزایی در نمونه های آلوده پرتقال وجود دارد که در اثر تیمار با سالیسیلیک اسید به عنوان یک محرک القایی، بیان این ژن مارکری مقاومت القایی، تغییراتی را نسبت به کنترل نشان می دهد که غلظت دو میلی مولار آن، اثر بیشتری دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اولا یک بیان پایه ای از دو ژن ‭PR‬1 و ‭PR‬2 در پرتقال مانند برخی از گیاهان در برگ وجود دارد. ثانیا در اثر تیمار با سالیسیلیک اسید تغییراتی به ظاهر در بیان این ژنها مشاهده شده است که جهت کمی نمودن و دستیابی به یک نتیجه بهتر، لازم است این تغییرات با استفاده از ‭Real time PCR ‬محاسبه شود تا بتوان نقش این دو ژن مهم وابسته به بیماریزایی را مشخص نمود.

Research COI Code

This Research COI Code is R-1053038. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1053038/

تهیه کنندگان Research

کارفرمای پروژه:
مجری پروژه:
در بخش لیست سازمانها می توانید لیست سازمانهای کارفرما و مجری پروژه های علمی و گزارشهای تحقیقاتی ارتباط با صنعت دانشگاهها را مشاهده نمایید.

Research Info Management

New Researches

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support