بررسی مطالعه نظام های بهره برداری و انتخاب الگوی بهره برداری مناسب برای مناطق چای کاری ایران

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: گیلان
شهر موضوع گزارش: لاهیجان
Document ID: R-1094265
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 269
Pages: 91
Publish Year: 1389

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Keywords:

نظام های مزرعه داری , کاملیاسینانسیس , مزارع , مدیریت منابع