بررسی و شناسایی پراکندگی بیماری بلاست مرکبات در غرب مازندران و شرق گیلان

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: مازندران
شهر موضوع گزارش: رامسر
Document ID: R-1097957
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 324
Pages: 10
Publish Year: 1383

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research: