گونه شناسی بناهای تاریخی مجموعه تاریخی میدان شهرداری رشت

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 399

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CMUECONF04_079

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1399

Abstract:

با شروع دوران حکومت پهلوي اول تغييرات بنياديني در بيشتر جنبه هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اتفاق افتاد. اين دوره که به دوره تجددگرايي و نوانديشي معروف است باعث ايجاد تغيير در ساختارهاي شهري و نهادهاي مدني شد. معماري نيز در روند نوسازي و مدرنيزاسيون قرار گرفت و به تبع تحولات سياسي دچار تغيير و دگرگوني شد. جريان هاي فکري مختلف و تفاوت نگرش معماران ه مزمان با ورود معماران خارجي و غرب گرايي در ايران زمين هساز گسترش و استفاده از سبک هاي مختلفي در اين دوره شد. به طوري که در يک مدت زماني نسبتا کوتاه شاهد احداث بناهاي زيادي با سبک هاي متفاوت هستيم. در اين پژوهش به صورت موردي تعدادي از بناهاي ميدان شهرداري رشت که در دوره پهلوي اول احداث شده انتخاب گرديد. سپس با استفاده از رويکرد گونه شناسي و تبيين روش بر اساس نظريات موجود اين بناها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. مقايسه نتايج بدست آمده از تحليل بناهاي ميدان شهرداري رشت با خصوصيات سبک معماري قرن 18 و 19 اروپا نشان مي دهد که بناهاي تاريخي ميدان شهرداري رشت با ويژگي ها و اصول طراحي معماري سبک نئوکلاسيک اروپا داراي اشتراکات و شباهت مي باشد

Authors

نادر زربافیان

دانشجوی دکتری معماری دانشگاه آزاد واحد رشت، ایران

سید جواد خادمی

دناشجوی دکتری معماری، دانشگاه آزاداسلامی واحد رشت

مرضیه کاظم زاده

استادیار و جزو هییت علمی گروه معماری دناشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ا یران