اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور»

نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1162877
Publish: 7 March 2021
دسته بندی علمی: اقتصاد تجاری
View: 211
Pages: 22
Publish Year: 1398

This Report With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

این Report در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Abstract:

وجود تورم های بالا در اقتصاد ایران و کاهش ارزش پول ملی موجب شده است موضوع حذف صفر از پول ملی در فضای سیاستگذاری کشور مطرح شود. دولت نیز لایحه ای با
عنوان اصلاح قانون پولی و بانکی کشور با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است. گزارش حاضر با استناد به تجربه جهانی در حذف صفر از پول ملی مزایا و معایب این اقدام را برای کشور ارزیابی کرده است و نشان داده است اجرای این لایحه در شرایطی که تورم هنوز کنترل نشده و اصلاحات ساختاری در حوزه پولی و بودجه ای اتفاق نیفتاده است مصداق صریح اتلاف منابع و ناشی از عدم درک صحیح اولویت های اقتصاد کشور است.

Keywords:

تورم. حذف صفر. ارزش پول ملی