بررسی میزان رفتارهای پرخطر و سنجش عوامل خانوادگی و آموزشی موثر بر آن در دانش‌آموزان دخترکرمان

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 251

This Paper With 34 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWSPS-17-4_002

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1399

Abstract:

مطالعه حاضر به بررسی میزان رفتارهای پرخطر دانش آموزان و سنجش عوامل خانوادگی و آموزشی موثر بر آن در میان دانش آموزان دختر دبیرستان‌های دوره‌ی دوم ناحیه دو شهر کرمان در سال تحصیلی 1397-1398 می پردازد. کارکرد خانواده به عنوان متغیر اجتماعی و جو مدرسه به عنوان متغیر آموزشی در نظر گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق، برابر با 4309 نفر است که 353 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده‌اند. روش نمونه‌گیری، خوشه‌ای و تصادفی ساده بوده و تحلیل آماری با استفاده از نرم‌افزار Spss23 و Amoss Graph22 انجام شده است. در این تحقیق از نظریات مک مستر، فورت ونگلر و ولفگانگ و گلیکمن استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیر پاسخگویی عاطفی و پس از آن کنترل رفتار در خانواده با ضریب رگرسیون استاندارد 380/0 و 300/0 به ترتیب، بالاترین ضریب تاثیر غیرمستقیم را با رفتارهای پرخطر دانش آموزان دختر داشته‌اند. از طرف دیگر بین متغیر کنترل رفتار در خانواده و رفتارهای پرخطر بالاترین ضریب مستقیم و معکوس (341/0-) وجود دارد. بدین ترتیب براساس نتایج، میزان رفتارهای پرخطر دانش آموزان در حد کم بوده است و مدرسه و خانواده تاثیر بالایی بر کاهش رفتارهای پرخطر دارند.  

Authors

سیده مینا کوهبنانی نژاد

کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

علیرضا صنعت خواه

استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Aali, A., & Amin Yazdi, S. A. (2008). The effect ...
 • پیش‌بینی رفتار پرخطر در افراد مبتلا به HIV براساس عملکرد خانوادگی: با درنظرگرفتن متغیرهای میانجی سبک زندگی و تصمیم‌گیری پرخطر [مقاله ژورنالی]
 • ادیب نیا، فائزه؛ احمدی، عبدالجواد و موسوی، سیدعلی محمد. (1395)، ...
 • اسدی، مسعود؛ رضایی نژاد، سالار و میری، میرنادر .(1390). رابطه ...
 • اسماعیل زاده، هاجر؛ اسدی، مسعود؛ میری، میرنادر و کرامتکار، مریم ...
 • اعتمادی، احمد؛ قلی زاده، حسین؛ بیرامی، منصور و سیدمهدوی اقدم، ...
 • اله یاری، طلعت و حسینی، نامدار.(1393) ارتباط عملکرد خانواده با ...
 • پرویزی، سرور؛ احمدی، افضل الله و پور اسدی، حسین.(1390)، زمینه ...
 • حسین چاری، مسعود و خیر، محمد. (1381). بررسی جوّ روانی-اجتماعی ...
 • خلخالی، علی.(1379). ارائه چارچوب نظری برای تشخصی جو مدرسه، فصلنامه ...
 • نقش مهارت های حل مسئله و خودکار آمد پنداری در تبیین رفتار های پرخطر دانش آموزان [مقاله ژورنالی]
 • رحمتی نجارکلایی، فاطمه؛ نیکنامی، شمس الدین؛ فرمانبر، ربیع اله؛احمدی، فضل ...
 • زاده محمدی، علی؛ احمدآبادی، زهره و حیدری، محمود. (1390). تدوین ...
 • زاهد، سعید و الماسی، مسعود. (1386). بررسی عوامل جامعه پذیری ...
 • بررسی نقش صفات شخصیتی (وظیفه شناسی، سازگاری و هیجان خواهی) در رفتارهای پرخطر [مقاله ژورنالی]
 • سلیمانی نیا، لیلا. (1386). تفاوت های جنسیتی نوجوانان در ارتکاب ...
 • شیردل، الهام و انجم شعاع، فاطمه و شیردل، حمید. (1394).رابطه ...
 • صاحبدل و همکاران. (1392).بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به ...
 • طالب زاده نوبریان، محسن؛ صدق پور بهرام، صالح و کرامتی، ...
 • عالی، آمنه و امین یزدی، امیر. (1387). تاثیر ویژگی های ...
 • عطادخت، اکبر؛ رنجبر، محمدجواد؛ غلامی، فائزه و نظری، طوبی. (1392). ...
 • فیروزی، منیژه .(1396). آلکسیتمیا و ادراک تنهایی زنگ خطری برای ...
 • کرد، مژگان؛ عطاران، محمد و منصوریان، یزدان .(1391). بررسی تجربه‌ی ...
 • کرمانی مامازندی، زهرا؛ نجفی، محمود و اکبری بلوطبنگان، افضل .(1396). ...
 • ماسن، هنری پاول؛ کانجر، جان‌جین‌وی؛ هوستون، آلتا‌کارول و کیگان، جروم ...
 • مختارنیا، ایرج؛ زاده محمدی، علی و حبیبی، مجتبی .(1395). رابطه‌ی ...
 • نیک منش، زهرا؛ خسروی، زهره؛ کیامنش، علیرضا، بنی جمال، شکوه ...
 • Aali, A., & Amin Yazdi, S. A. (2008). The effect ...
 • Adib Neia, F., Ahmadi, A., & Mousavi, S. A. M. ...
 • Allah Yari, T., & Hosseini, N. (2014). Relationship between family ...
 • Asadi, M., Rezaeinejad, S., & Miri, M. (2011). The relationship ...
 • Journal of Women and Study of Families, 3(12), 13-25. [Text ...
 • Atadokht, A., Ranjbar, M. J., Gholami, F., & Nazari, T. ...
 • Brook, J. S., Brook, D. W., De La Rosa, M., ...
 • Cheah, Y. K., Lim, H. K., Kee, Ch. (2019). Personal ...
 • Dakof, G. A., Tejeda, M., & Liddle, H. A. (2001). ...
 • Ebrahim Babaei, F., Habibi Asgarabad, M., Nejati, V., Ghodrati, S., ...
 • Esmaielzadeh, H., Asadi, M., Miri, M. N., & Keramatkar, M. ...
 • Etemadi, A., Gholizadeh, H., Beyrami, M., & Seyyed Mahdavi Aqdam, M. ...
 • Firoozi, M. (2017). Alexithymia and perceived loneliness: An alarm for ...
 • Flores, J., Swartz, P., Karen L., Elizabeth, A., Stuart. W., ...
 • Geven, S., Weesie, J., & Van Tubergen, F. (2013). The ...
 • Goldberg, L. R. (1999). A broad-bandwidth, public domain, personality inventory ...
 • Hossein Chari, M., & Khayyer, M. (2002). Investigating the psychosocial climate ...
 • Kermani Mamazandi, Z., Najafi, M., & Akbari Balutbangan, A. (2018). ...
 • Khalkhali, A. (2000). Provide a theoretical framework for identifying school ...
 • Kord, M., Attaran, M., & Mansourian, Y. (2012). Female teachers' ...
 • Mason, H. P., Conjure, J., Houston, A. C., Keegan Keegan, J. ...
 • Mokhtarnia, I., Mohammadi Zadeh, A., & Habibi, M. (2016). The ...
 • Nick Manesh, Z., Khosravi, Z., Kiamansh, A., Bani Jamali, Sh. S., ...
 • Ozer, E. M. (2003). America's adolescents: Are they healthy? National Adolescent ...
 • Parvizi, S., Ahmadi, F., & Pourasadi, H. (2011).  A qualitative ...
 • Plenty, S., Osteberg, V., Almquist, Y. B., Augustine, L., & ...
 • Pope, R. C., Wallhagen, M., & Davis, H. (2010). The ...
 • Radmehr, F., & Hossein Khanzadeh, A. (2018). A. the role ...
 • Rahmati Najar Kolaei, F., Niknami, S., Amin Shokravi, F., Farmanbar, ...
 • Ramrakha, S., Bell, M. L., Paul, C., Dickson, N., Moffitt, ...
 • Sahebdel, H., Asadi, M., & Shakoori, Z. (2013). Investigating the ...
 • Salmani, B., Hasani, J., & Arianna Kia, E. (2014). Evaluating ...
 • Shirdel, E., Anjom Shoa’a,  F., & Shirdel, H. (2015). The ...
 • Slusky, R. I. (2004). Decreasing High-risk Behavior in Teens. Healthcare ...
 • Soleimani Nia, L. (2007). Adolescent gender differences in the type ...
 • Talebzadeh Nobarian, M., Saleh Sadeghpour, B., & Keramati, E. (2008). ...
 • Ozechowski, T. J., & Liddle, H. A. (2000). Family-based therapy ...
 • Wiguna, T., Ismail, R., Irawati. S. R., Rahardjo, N. W., ...
 • Zadeh Mohammadi, A., Ahmadabadi, Z., & Heidari, M. (2011). Construction ...
 • Zahed, S., & Almasi, M. (2007). Investigating the socialization factors ...
 • نمایش کامل مراجع