بازنگری سند راهبردی توسعه فناوری های مرتبط با طراحی شبکه توزیع کلان شهرها

صاحب اثر: پژوهشگاه نیرو
نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1166511
Publish: 11 March 2021
View: 646
Pages: 222
Publish Year: 1398
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Free download

جهت دریافت فایل های پیوست این Report بایستی عضو سیویلیکا شوید. چنانچه عضو سیویلیکا هستید لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید فایل ها را مشاهده و دریافت نمایید.

Abstract:

در اولین مرحله از پروژه "بازنگری سند راهبردی توسعه فناوری های مرتبط با طراحی شبکه توزیع کلان شهرها" با عنوان به روزرسانی مطالعات هوشمندی فناوری های مرتبط با طراحی شبکه توزیع کلان شهرها ، در سه بخش به روزرسانی درخت دانش، آینده پژوهی فناوری، شناخت تغییرات اسناد بالادستی در موارد مرتبط و ایجاد ارتباط ساختارمند و مستمر دانشی با اسناد مرتبط به روزرسانی و پژوهش صورت گرفته است.
پس از بازنگری درخت دانش سند در مرحله اول فرآیند بازنگری، در مرحله دوم، در راستای نظرات کمیته فنی پروژه، رویکرد بازار از دستور کار این سند خارج شده و بر این اساس راهبردها و اقدامات مورد بازبینی قرار گرفتند. به منظور بازبینی راهبردها و اقدامات، این فرآیند از بازبینی اهداف کلان سند آغاز و به بازبینی راهبردها و اقدامات و در نهایت عناوین پروژه ها در این مرحله ختم شده است.
در مرحله سوم از این پروژه، برنامه عملیاتی و نقشه راه سند مورد بازنگری قرار گرفت. این برنامه عملیاتی شامل شناسایی نهادهای مسئول و تعیین زمان و بودجه مورد نیاز پروژه ها است. در گام بعدی فرآیند برنامه ریزی عملیاتی، با توجه به زمان مورد نیاز تکمیل هریک از اقدامات، ره نگاشت توسعه فناوری های مرتبط با طراحی شبکه توزیع کلانشهرها در بازه ۱۰ ساله ترسیم شد. در ادامه این پروژه ها در قالب ۳ طرح دسته بندی شده و در نهایت در راستای روشن ساختن فرآیند ارزیابی سند، شاخص های خرد و کلان مورد نیاز بر اساس اهداف،اولویت ها و اقدامات سند مورد تدوین و بازبینی قرار گرفته است.

Keywords:

برنامه ‎ریزی و معماری شبکه ی توزیع کلان شهرها - طراحی شبکهی توزیع نیروی برق