بررسی اثر ماده اولیه بر سنتز زئولیت 13X به روش هیدروترمال در مقیاس بنچ

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 713

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MCMIM01_048

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1400

Abstract:

زئولیت ها، آلومینوسیلیکات های بلوری با ساختار ریزمخلخل سه بعدی هستند که به دلیل داشتن ویژگی هایی منحصر بهفرد به عنوان مبادله گر یون، کاتالیزگر و جاذب، دارای کاربردهای گوناگونی در پالایش نفت، پتروشیمی، کشاورزی و غیرهمی باشیند. در این مقاله با توجه به اهمیت تولید زئولیت 13X در کشور جهت مصارف مختلف، تصمیم به تولید این نوع اززئولیت ها در مقیاس بنچ گرفته شد. برای نیل به این هدف این زئولیت ها از مواد اولیه آلومینات سدیم و سیلیکا سدیمسنتز شدند. همچنین از کائولن به عنوان منبع دیگری از آلومینا سیلیکات ها استفاده گردید و نمونه های سنتزی با نمونه هایتجاری مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشانگر کیفیت خوب زئولیت های سنتزی در مقایسه با نمونه تجاری بود و آنالیزهایXRD ، SEM ، FTIR و BET خواص خوبی به خصوص برای نمونه سنتز شده با سیلیکا سدیم و آلومینا سدیم نشان دادند.

Authors

حسین عجمین

استادیار، پژوهشکده مواد نوین سرامیکی، سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد، یزد، ایران

فرناز آسا

مربی، پژوهشکده مواد نوین سرامیکی، سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد، یزد، ایران

لیلا شریفی

استادیار، پژوهشکده مواد نوین سرامیکی، سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد، یزد، ایران

سیدحسین میرحسینی

استادیار، پژوهشکده مواد نوین سرامیکی، سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد، یزد، ایران