بررسی تأثیر میزان سورفکتانت و دمای پخت بر خواص نهایی قطعه فوم آلومینایی تهیه شده به روش تزریق گاز

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 305

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MCMIM01_088

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1400

Abstract:

آلوميناي متخلخل به دليل خواص منحصر به فردي نظير سطح ويژه بالا، نفوذپذيري زياد، چگالي کم، گرماي ويژه پايينو عايق حرارتي بودن در صنايع مختلف داراي کاربردهاي زيادي است. در اين مقاله تأثير مقدار سورفکتانت و دمايپخت بر ريزساختار، خواص فيزيکي و مکانيکي بدنه هاي متخلخل آلومينا به روش تزريق مستقيم گاز مورد بررسي قرارگرفت. دوغاب پايدارشده از اکسيدآلومينيوم با کمک پراکنده ساز دولاپيکس وارد محفظه فوم ساز شده و با تزريق هواتبديل به فوم گرديد. به فوم آلومينايي 4% وزني سيليکا سل و 0،6 % وزني اکسيد منيزيم بر مبناي پودر آلومينا اضافه شد.پس از ريختن در قالب هاي پليمري فرايند گيرش از طريق ژلاسيون سيليس کلوئيدي صورت پذيرفت. پس از خروجقالب، نمونه ها در دماهاي مختلف پخت گرديد. خواص فيزيکي و مکانيکي نمونه ها با تغيير دماي پخت و ميزان SDSبررسي شد. با توجه به بررسي هاي انجام شده نمونه با 0/035 درصد SDS و زينتر شده در دماي 1400 درجه سانتيگرادداراي خواص بهينه مي باشد.

Authors

لیلا شریفی

استادیار، پژوهشکده مواد نوین سرامیکی، سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد، یزد، ایران

حسین عجمین

استادیار، پژوهشکده مواد نوین سرامیکی، سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد، یزد، ایران

فرناز آسا

مربی، پژوهشکده مواد نوین سرامیکی، سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد، یزد، ایران

سیدحسین میرحسینی

استادیار، پژوهشکده مواد نوین سرامیکی، سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد، یزد، ایران