بهکارگیری شاخصهای اقلیمی در تعیین مناطق مستعد گردشگری استان کرمان

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 235

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GEP-30-3_005

تاریخ نمایه سازی: 20 اردیبهشت 1400

Abstract:

در بسیاری از کشورها، اقلیم، سرمایهای ارزشمند برای گردشگر به شمار میآید؛ زیرا یکی از اطلاعات لازم برای گردشگران هنگام سفر، شرایط جوی و اقلیمی مقصد است و برنامه سفر خود را با توجه به شرایط اقلیمی مقصد مدنظر تعیین میکنند. اقلیم، عامل مهمی در توسعه گردشگری است و با توجه به اهمیت تاثیر عوامل اقلیمی بر برنامهریزی گردشگری، تعیین شاخصهای آسایش گردشگری، اقلیم گردشگری و دمای معادل فیزیولوژیک اهمیت زیادی دارد. در پژوهش حاضر سطح استان کرمان با استفاده از شاخصهای اقلیم گردشگری و دمای معادل فیزیولوژیک در مقیاس ماهیانه پهنهبندی شد. بدین منظور شاخصهای مدنظر برای ۱۲ ایستگاه همدیدی در داخل استان با طول دوره آماری ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ محاسبه شد. تعمیم نتایج ایستگاهی محاسبهشده به سطح مطالعهشده در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی با استفاده از روش درونیابی وزنی معکوس فاصله صورت گرفت. نتایج بهدستآمده از محاسبه شاخص اقلیم گردشگری نشان داد بهترین ماهها برای سفرکردن به استان کرمان، ماههای آوریل (فروردین)، اکتبر (مهر)، دسامبر (آذر) و مارس (اسفند)، و بهترین فصول برای جذب گردشگر، اوایل بهار، پاییز و اواخر زمستان بوده است. نتایج بهدستآمده از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک حاکی است بهترین شرایط آسایش در طول سال برای سفرکردن به استان کرمان طی ماههای آوریل، اکتبر، نوامبر و مارس، و بهترین فصول برای جذب گردشگر، اوایل بهار و پاییز بوده است. براساس نتایج حاصل از شاخصهای مطالعهشده با توجه به شرایط حاکم بر استان و بررسی عوامل اقلیمی به کار گرفته شده در هر شاخص، نتایج شاخص دمای معادل فیزیولوژیک با شرایط استان کرمان انطباق بیشتری داشته است.

Keywords:

گردشگری , شاخص اقلیم گردشگری , شاخص دمای معادل فیزیولوژیک , کرمان

Authors

فریده بامری نژاد

کارشناسی ارشد، گروه آموزشی مدیریت مناطق بیابانی، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

امیر رضا کشتکار

دانشیار، گروه آموزشی مدیریت مناطق بیابانی، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران

مجید کریم پورریحان

دانشیار، گروه پژوهشی علوم زمین، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

علی افضلی

کارشناس ارشد، گروه آموزشی مدیریت مناطق بیابانی، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • منابعارشادحسینی، محدثه، (1395). بررسی روند تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی ...
 • آروین، عباسعلی، شجاعی‌زاده، کبری، (1393). ارزیابی شرایط اقلیم گردشگری شهر ...
 • بامری‌نژاد، فریده، (1397). به‌کارگیری شاخص‌های اقلیمی در تعیین مناطق مستعد ...
 • بختیاری، آرشین، (1394). کاربرد شاخص دمای معادل فیزیولوژیک برای تعیین ...
 • جوان، خدیجه، (1396). مقایسة شاخص اقلیم گردشگری و شاخص اقلیم ...
 • خوش‌اخلاق، فرامرز، خزایی، کاظم، مولایی، اصغر، واشقانی فراهانی، فائزه، (1392). ...
 • ذوالفقاری، حسن، (1395). آب‌وهواشناسی توریسم، چاپ چهارم، تهران، انتشارات سازمان ...
 • سازمان هواشناسی کشور، (1397). آمار و اطلاعات هواشناسی استان کرمان ...
 • عبداللهی، علی‌اصغر، (1396). تحلیل فضایی و سنجش زمانی شاخص اقلیم ...
 • فرجی‌راد، عبدالرضا، آقاجانی، سمیه، (1388). تحلیلی نو پیرامون گردشگری و ...
 • فرج‌زاده، منوچهر، احمدآبادی، علی، (1388). ارزیابی پهنه‌بندی اقلیم گردشگری ایران ...
 • فرج‌زاده، حسن، سلیقه، محمد، علیجانی، بهلول، (1395). کاربرد شاخص اقلیم ...
 • علیجانی، بهلول، زابلی، سعیده، (1393). ارزیابی پتانسیل‌های اقلیمی گردشگری در ...
 • کریمی، صادق، غضنفرپور، حسین، حسام‌پور، امیر، (1397). پهنه‌بندی اقلیم گردشگری ...
 • گندمکار، امیر، (1391). پهنه‌بندی اقلیم آسایش گردشگری استان اصفهان با ...
 • مهدوی، محمد، (1395). هیدرولوژی کاربردی، جلد اول، چاپ نهم، تهران، ...
 • ندیم، زهرا، گندمکار، امیر، عباسی، علیرضا، (1395). مقایسة شاخص‌های کمّی ...
 • Amiranashvili, A., Matzaraki, A., Kartvelishvili, L., (2008). Tourism Climate Index ...
 • Almazroui, M., Dambul, R., Islam, M.N., Jones, P., (2015). Principal ...
 • Amelung, B., Nicholls, S., (2014). Implications of climate change for ...
 • Carvalho M., Melo-Gonçalves, P., Teixeira, J., Rocha, A., (2016). Regionalization ...
 • Cheng, Q.P., Zhong, F.L., (2019). Evaluation of tourism climate comfort ...
 • De Freitas,C.R., (2001). Theory, Concepts and Methods in Tourism Climate ...
 • Sabine, L., Bas, N.,Knutti, A.R., (2010). Future climate resources for ...
 • Scott, D., Rutty, M., Amelung, B., Tang, M., (2016). An ...
 • نمایش کامل مراجع