تعیین بهره وری مصرف آب محصول لوبیا در دو سامانه آبیاری بارانی و سطحی ( مطالعه موردی: استان لرستان)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 326

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IDJ-14-5_026

تاریخ نمایه سازی: 25 اردیبهشت 1400

Abstract:

تعیین حجم آب مصرفی و بهره وری مصرف آب محصولات مختلف کشور می تواند کمک شایانی به تصمیم گیری مسئولین مرتبط با بخش آب و کشاورزی کشور بنماید. لذا، این پژوهش به منظور اندازه گیری مستقیم و مزرعه ای آب مصرفی و عملکرد محصول لوبیا در ۲۵ مزرعه شهرستان های، ازنا، الیگودرز و سلسله استان لرستان انجام شد. حجم آب مصرفی مزارع لوبیا در سیستم های مختلف آبیاری با منابع آبی مختلف و بدون دخالت در برنامه آبیاری آنها در طول فصل زراعی اندازه گیری شد. میزان حجم آب مصرفی در مزارع انتخابی از ۸۶۶۹ تا ۱۹۳۱۲ متر مکعب در هکتار متغیر بود. میانگین حجم آب مصرفی و بهره وری مصرف آب در سیستم های آبیاری بارانی و سطحی به ترتیب ۹۷۳۵، ۱۶۱۶۱ متر مکعب در هکتار و ۳۳/۰ و ۱۶/۰ کیلوگرم بر متر مکعب تعیین شد. بنابراین می توان گفت که سیستم آبیاری بارانی نسبت به سیستم آبیاری سطحی با کاهش ۸/۳۹ درصدی در مصرف آب باعث افزایش ۱۰۶ درصدی در بهره وری مصرف آب لوبیا شده است. میانگین راندمان کاربرد آب در دو سیستم آبیاری بارانی و سطحی به ترتیب ۵/۷۳ و ۳/۴۰ درصد تعیین شد. نتایج مقایسه میانگین حجم آب مصرفی، بهره وری مصرف آب و راندمان آبیاری با آزمون تی(t-test) حاکی از تفاوت معنی دار بین دو سیستم آبیاری بارانی و سطحی بود. مقایسه نیاز آبی با استفاده از آزمون تی نشان داد که میانگین نیاز آبی محاسباتی با میانگین سند ملی آب به ترتیب به میزان ۶۷۲۰ و ۶۹۹۴ متر مکعب در هکتار تفاوت معنی داری با هم دارند. بررسی ضرایب پیرسون نشان داد که بین حجم آب مصرفی با راندمان کاربرد آبیاری و بهره وری آب همبستگی منفی وجود دارد ولی بین راندمان آبیاری و عملکرد محصول با بهره وری آب همبستگی مثبت وجود داشت.

Authors

علی قدمی فیروزآبادی

استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش

مهدی اکبری

دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

مسعود فرزام نیا

مربی پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • تاثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی در غلات سردسیری در شرایط گلخانه [مقاله کنفرانسی]
 • بیاتی، خ.، مجنون حسینی، ن.، مقدم، ح. و بصیری، ر. ...
 • بی­نام. ۱۳۹۸. آمارنامه محصولات کشاورزی، جلد اول محصولات زراعی. وزارت ...
 • حبیبی، غ.ر. و بی­همتا، م.ر. ۱۳۸۶. مطالعه عملکرد دانه و ...
 • حیدری، ن. و حقایقی مقدم، س.ا. ۱۳۸۰. کارایی مصرف آب ...
 • دادیور، م. و خودشناس، م.ع. ۱۳۸۱. آبیاری لوبیا. انتشارات مرکز ...
 • داودی، س.ح.، راحمی کاریزکی، ع.، نخ­زری مقدم، ع. و غلام ...
 • رحمانی، ط.، حیدری شریف آباد، ح.، مدنی، ح. ۱۳۹۱. مطالعه ...
 • سلامتی، ن.، باغانی، ج. و عباسی، ف. ۱۳۹۷. تعیین بهره­وری ...
 • صادقی پور، ا. ۱۳۸۸. اثر کم­آبیاری بر صفات فیزیولوژیک و ...
 • عباسی، ف.، ناصری، ا.، سهراب، ف.، باغانی، ج.، عباسی، ن. ...
 • قدمی فیروزآبادی، ع. و باغانی، ج. ۱۳۹۸. اثر آرایش­های مختلف ...
 • قدمی فیروزآبادی،ع ، سیدان، س.م و عباسی،ف. ۱۳۸۹. ارزیابی فنی ...
 • مسگر، م. و روستا، ا. ۱۳۸۸. بحران آب و اهمیت ...
 • Efetha, A. ۲۰۱۰. Irrigation scheduling for Dry Bean in southern ...
 • Kandel, H. ۲۰۱۳. Dry Bean Production Guide. NDSU Extension Service ...
 • Mediros, G.A.D., Arruda, F.B. and Sakai, E. ۲۰۰۵. Crop coefficient ...
 • Metin Sezen, S., Yazar, A. and Akyiliz, A. ۲۰۰۸. Yeild ...
 • Munoz-Perea, C.G., Terán H., Allen, R.G., Wright, J.L., Westermann, D.T., ...
 • Ramirz-Vallejo, P., and Kelley, J.D. ۱۹۹۸. Traits related to drought ...
 • Rosales-Serna R., Aosta, J.A., Lipea, C.T., Cerecerres, J.O. and Kelley, ...
 • نمایش کامل مراجع