خلاصه فعالیتهای علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 630
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 357
رتبه علمی در کل کشور: 350
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 25
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

جایگاه حفاظتی گونه انحصاری .Scutellaria nepetifolia Benth نوشته کیوان صفی خانیتاثیر سیاست های اصلاح الگوی کشت بر حفاظت منابع آب و خودکفایی گندم (مطالعه موردی: دشت کبودراهنگ) نوشته علی محمد جعفری و علی قدمی فیروزآبادی و محمد رضا بختیاریارزش گذاری اقتصادی آب در بخش کشاورزی استان همدان نوشته علی محمد جعفری و علی قدمی فیروزآبادی و موسی سلگیمحاسبه ساعت مجاز کارکرد چاههای کشاورزی بر مبنای نیاز آبی و الگوی کشت در استان همدان (مطالعه موردی دشت اسد آباد) نوشته علی قدمی فیروزآبادیبررسی عوامل فنی – حمایتی موثر بر توسعه ارقام اصلاح شده گندم آبی "مطالعه موردی در شهرستان همدان" نوشته سید محسن سیدانتاثیر آبیاری قطره ای نواری (تیپ) بر میزان عملکرد و بهره وری آب محصول گندم و شوری خاک در شرایط زارعین (مطالعه موردی: استان همدان) نوشته علی قدمی فیروزآبادیتعیین آب آبیاری و بهره وری آب در تولید جو در کشور نوشته سیدمعین الدین رضوانی و علی قدمی فیروزآبادیتجزیه اثرات متقابل ژنوتیپ در مکان برای عملکرد شکرسفید در هیبریدهای جدید چغندرقند نوشته حمزه حمزهجایگاه حفاظتی گونه Leutea avicennae Mozaff در ایران نوشته کیوان صفی خانیبررسی اثر آتش سوزی بر برخی شاخص های تنوع زیستی و تعیین گونه های مقاوم به آتش در مراتع سولان شهر همدان نوشته رضا بهراملومعرفی کلن های برتر و پرمحصول صنوبر در تحقیقات استان همدان نوشته علیرضا رجبی مظهر و مصطفی زارعی لطفیانپایش آفات و بیماری های رویشگاه های صنوبر و بید در استان همدان نوشته علیرضا رجبی مظهراثرآتش سوزی بر برخی خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک مراتع سولان (استان همدان) نوشته مهناز ختار و مهدی احمدیانجایگاه حفاطتی گونه Allium breviscapum Stapf (Amaryllidaceae) نوشته کیوان صفی خانیتاثیر منابع مختلف کودهای نیتروژنه بر تراکم جمعیت تریپس خیار نوشته سمیه اله ویسی و خسرو پرویزیبررسی حجم آب کاربردی، بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب در باغات انجیر کشور نوشته علی قدمی فیروزآبادیتیرگان، رقم جدید گندم نان آبی، جهت کشت در اقلیم گرم و مرطوب شمال ایران نوشته مهرداد چایچیبررسی تاثیر تغییر کاربری دیم زار کم بازده به مدیریت جنگل زراعی بر ویژگیهای فیزیکی ذخیره کربن آلی خاک نوشته خسرو پرویزیارزیابی تاثیر عملیات آبخیزداری بیولوژیک بر میزان تولید رسوب با استفاده از شاخص پیوستگی در ایستگاه معرف زوجی گنبد همدان نوشته رضا بهراملوارزیابی شاخص های اکولوژیکی و اقتصادی در کشت مخلوط نخود و گندم با کاربرد کود زیستی نیتروکسین در شرایط دیم همدان نوشته سید حسین صباغ پور

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

نتایج طرح تحقیقاتی مقایسه ارقام سیب زمینی سال ‮‭1364 - 1366‬ (1368)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی و مقایسه ارقام سیب زمینی از سال ‮‭1369 -1371‬ (1373)گزارش پژوهشی سال ‮‭1368‬ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان (1369)نتایج اجرای سه طرح تحقیقی ترویجی سیب زمینی در استان همدان سال ‮‭1370‬ به شماره های ‮‭71517‬، ‮‭71518‬، ‮‭70515‬ (1371)بررسی عمقهای مختلف کشت سیب زمینی و رابطه آن بامیزان عملکرد سال ‮‭1369‬ ‮‭1367‬ ()گزارش پژوهشی سال ‮‭1370‬ بخش تحقیقات خاک و آب (1370)گزارش پژوهشی سال ‮‭1371‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی (1371)گزارش پژوهشی (سال ‮‭1374‬) بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (1375)گزارش نهایی کالیبراسیون فسفر بر روی گندم دیم دراراضی بابارندگی محدود اجرا از سال ‮‭1368‬ تا ‮‭1372‬ (1377)گزارش نهایی طرح بررسی حفظ و ذخیره رطوبت در دیم زارها (اثر انواع ماشین آلات شخم) اجرا از سال ‮‭1363-70‬ (1377)بررسی اثرات تنش های آبیاری بر روی میزان رشد ثانویه و عملکرد در ارقام سیب زمینی (1377)آشنایی با مرکز تحقیقات کشاورزی همدان (1372)گزارش پژوهشی سال ‮‭1376‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر (1377)گزارش پژوهشی سال‮‭1377‬بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی همدان (1378)گزارش پژوهشی سال ‮‭1377‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی همدان (1378)گزارش نهایی بررسی اثر روش وعمق شخم برکیفیت وکمیت چغندر قند (1378)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی تعیین مناسبترین تاریخ برداشت ارقام جدید چغندرقند (1379)گزارش نهایی بررسی کارایی فنی گندمکاران استان همدان (1379)گزارش نهایی انگیزه های اقتصادی و مزیت نسبی تولید محصولات باغی در استان همدان (1379)گزارش پژوهشی سال ‮‭1378‬ بخش تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی (1379)مینوز مارپیچ درختان میوه ()شته خالدار هلو (1378)بیماری سیاهک ذرت و راههای کنترل آن (1378)بیماری لکه قهوه ای نواری جو راههای مبارزه با آن (1378)بیماری غربالی درختان میوه ()بیماری برق زدگی نخود ()آفتابگردان (1377)جو آبی (1378)گزارش نهایی مقایسه اثر چند علف کش در کنترل سس و علفهای هرز باغات انگور خزنده و بررسی کمی و کیفی محصول تیمارها (1379)گزارش پژوهشی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند سال ‮‭1379‬ (1380)

کنفرانسهای برگزار شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

تاکنون 1 کنفرانس توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان به صورت زیر است: