بهبود عملکرد آیرودینامیکی پره توربین باد محور افقی به روش بررسی تحلیل پارامتریک اثرات Biplane

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 435

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IWEC07_019

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1400

Abstract:

امروزه در طراحی توربین های بادی مشکلات عملکرد آیرودینامیکی در ناحیه ی نزدیک به ریشه روتور دیده می شود. رویکردBiplane (دوتایی) می تواند مزایایی برای بهبود عملکرد آیرودینامیکی به همراه داشته باشد. توربین باد NREL IEA ۱۵MW بهعنوان مثالی برای مطالعه تغییرات در عملکرد آیرودینامیکی ایرفویل دوتایی شده در ناحیه ی نزدیک به ریشه انتخاب شده است . بلیدفوق به عنوان پایه ی مطالعاتی انتخاب شده و جریان اطراف پره ها با حل میانگین گیری معادلات ناویر استوکس بر پایه ی مدلkω-sst شبیه سازی شده است. در این مطالعه ۴ ایرفویل مختلف از خانواده FFA-W۱ انتخاب شده است و ایرفویل ها در ۴ فاصلهی عمودی مشخص (Gap/Chord) و همچنین ۳ فاصله ی افقی مشخص (Stagger/Chord) قرار گرفته اند که نتایج نشانمی دهد بهترین عملکرد در ایرفویل FFA-W۱-۱۵۲ و در G/C = ۰.۷۵ و S/C = ۰.۵ اتفاق می افتد.

Keywords:

توربین باد محور افقی HAWT , نیروی برآ Lift force , نیروی پسا Drag force , هوابر Airfoil , وتر Chord

Authors

مجتبی طحانی

دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران، تهران، ایرا ن

سیدمجتبی میرحسینی

دانشکده فناوری های نوین ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران، ایرا ن

محمدحسین جعفرزاده

دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران، تهران، ایرا ن

رضا نیکخواه

دانشکده فناوری های نوین ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران، ایرا ن