چگونه جدیت در اوقات فراغت بر دلبستگی مکانی ورزشکاران غیر حرفه ای تاثیر می گذارد؟

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 258

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RES-8-19_004

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1400

Abstract:

هدف تحقیق حاضر تعیین تاثیر اوقات فراغت جدی بر دلبستگی-مکانی ورزشکاران آماتور بود. روش تحقیق از منظر هدف، کاربردی و از حیث نحوه ی گردآوری داده ها همبستگی و با مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش، تمام ورزشکاران آماتور مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب بودند که سابقه عضویت حداقل ۶ ماه را داشتند. جهت تعیین حجم نمونه براساس اهداف و فرضیات تحقیق، از نرم افزار PASS استفاده شد، به روش نمونه گیری در دسترس پرسشنامه ها بصورت داوطلبانه در میان نمونه توزیع گردید، در نهایت تعداد ۳۳۴ پرسشنامه برای تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها شامل دو پرسشنامه استاندارد، اوقات فراغت جدی گولد و همکاران (۲۰۰۸) و پرسشنامه دلبستگی مکانی کایل و همکاران (۲۰۰۵) بود، در یک مطالعه مقدماتی ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی پرسشنامه ها ۹۵۱/۰ محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۳ و Smart PLSنسخه ۳ بهره گرفته شد. یافته ها نشان داد ۲۱ درصد از تغییرات دلبستگی مکانی از طریق اوقات فراغت جدی قابل تبیین است. همچنین مدل معادلات ساختاری تاثیر اوقات-فراغت جدی بر دلبستگی مکانی ورزشکاران آماتور از برازش کافی برخوردار بود (۰۵۹/۰ SRMR). یافته های این تحقیق نشان داد؛ جدیت در اوقات فراغت منجر به دلبستگی مکانی ورزشکاران آماتور می-شود و می تواند مشارکت در فعالیت های جسمانی را افزایش دهد؛ به عبارت دیگر، یکی از شیوه های تاثیر بر انتخاب های رفتار فراغتی مردم استفاده از پیگیری نظام مند اوقات فراغت و ایجاد دلبستگی به اماکن ورزشی تفریحی است.

Authors

کلثوم حیدری

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

صدیقه حیدری نژاد

استاد تمام دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

مرجان صفاری

استادیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

امین خطیبی

استادیار دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Bauman, A. E., Reis, R. S., Sallis, J. F., Wells, ...
 • Burch, W. R., & Hamilton-Smith, E. (۱۹۹۱). Mapping a new ...
 • Dijkstra, T. K., & Henseler, J. (۲۰۱۵). Consistent Partial Least ...
 • Gravelle, F. & Larocque, L. (۲۰۰۵). Volunteerism and serious leisure: ...
 • Green, B. C., & Jones, I. (۲۰۰۵). Serious leisure, social ...
 • Hair, J. F., Black, W. C., & Babin, A. (۲۰۱۰). ...
 • Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (۲۰۱۱). ...
 • Hawkins, B., Foose, A. K., & Binkley, A. L. (۲۰۰۴). ...
 • Heidari, K., Heydarinejad, S., Saffari, M., & Khatibi, A. (۲۰۱۹). ...
 • Henseler, J., Hubona, G., & Ray, P. A. (۲۰۱۶). Using ...
 • Heo, J., Lee, Y., Pedersen, P. M., & McCormick, B. ...
 • Hintze, J. (۲۰۱۱). Power analysis and sample size (PASS ۱۱) ...
 • Humpel, N., Owen, N., & Leslie, E. (۲۰۰۲). Environmental factors ...
 • Kane, M., & Zink, R. (۲۰۰۴). Package adventure tours: Markers ...
 • Kim L. Siegenthaler., & O’Dell, I. (۲۰۰۳). Older golfers: Serious ...
 • Korpela, K. M. (۱۹۸۹). Place-identity as a product of environment ...
 • Kyle, G., Graefe, A., & Manning, R. (۲۰۰۵). Testing the ...
 • Liu, H, L. (۲۰۱۲). Relationship Among Serious Leisure, Recreation Specialization, ...
 • Maghsoodi, S. Husseini, A. Soleimani, Z. (۲۰۱۳). Study of how ...
 • O'Connor, J. P., & Brown, T. D. (۲۰۱۰). Rinding with ...
 • Pedersen, S., & Seidman, E. (۲۰۰۴). Team sports achievement and ...
 • Pomohaci, M., & Sopa, I. S. (۲۰۱۸). Leisure Sport Activities ...
 • Richter, N. F., Sinkovics, R. R., Ringle, C. M., & ...
 • Stebbins, R. (۱۹۹۲). Amateurs, professionals, and serious leisure. Montreal, Canada: ...
 • Stebbins, R. (۲۰۰۶). Serious leisure: A perspective for our time. ...
 • Stebbins, R. (۲۰۱۲) Comment on Scott: Recreation Specialization and the ...
 • Stevens, J. P. (۲۰۰۹). Applied multivariate statistics for the social ...
 • Stokols, D., & Shumaker, S. (۱۹۸۱). People in Place: A ...
 • Williams, D. R., & Vaske, J. J. (۲۰۰۳). The measurement ...
 • Wilson, W. R. (۲۰۱۳). Are Rock Climbers Crunchy? Serious Leisure, ...
 • Wilson, W. R., Szolosi, A. M., Martin, B., & Scanlan, ...
 • نمایش کامل مراجع