خانم دکتر صدیقه حیدری نژاد

استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185970)

50
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers