ترجیحات تصمیم گیری و مشارکت ادراک شده بیماران در مراقبت: مطالعه موردی در بیمارستان های آموزشی یزد

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 385

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MSHS-6-2_005

تاریخ نمایه سازی: 3 مهر 1400

Abstract:

زمینه و هدف: ترجیحات بیمار برای تصمیم گیری به معنی تمایل وی به مشارکت در مدیریت مراقبت از خود و تصمیم­گیری می­باشد. هدف این مطالعه، بررسی ترجیحات تصمیم گیری و مشارکت ادراک شده بیماران در مراقبت و ارتباط این دو با متغیرهای زمینه ای در بیمارستان های منتخب آموزشی یزد بود. روش پژوهش: مطالعه حاضر از نوع مقطعی بود که در سال ۱۳۹۸ انجام گردید. جامعه آن را بیماران بستری در بخش های زنان، داخلی و جراحی بیمارستان های آموزشی یزد تشکیل دادند. حجم نمونه ۱۹۵ نفر محاسبه شد و روش نمونه گیری به صورت طبقه ای-تصادفی بود. داده­های مورد نیاز به وسیله پرسشنامه های استاندارد "کنترل ترجیحات دگنر و اسلوان" و "مشارکت ادراک شده بیماران در مراقبت لرمن و همکاران" جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار SPSS ۲۰ و با توجه به نرمال نبودن داده ها، از معادل های ناپارامتری آزمون ها (من ویتنی، کروسکال والیس، دقیق فیشر، همبستگی اسپیرمن) استفاده گردید. یافته ها: ۴۹/۲۰ درصد از مشارکت کنندگان در پژوهش، نقش نسبتا منفعل در تصمیم­گیری را ترجیح دادند؛ یعنی تمایل داشتند که پزشک در مورد مراقبت پزشکی ایشان، تصمیم گیرنده اصلی باشد. ۳۶/۴۰درصد نیز تمایل داشتند که تصمیم گیری در مورد مراقبت پزشکی شان به صورت مشارکتی باشد. تفاوت درصدها بین انواع ترجیحات تصمیم گیری بیماران بر اساس متغیرهای زمینه ای فقط بر حسب سطح تحصیلات، نوع بیمارستان و بخش بستری، نوع بیمه پایه، معنی دار بود (۰/۰۵ ≥ p). میانگین نمره مشارکت ادراک شده بیماران در مراقبت نیز به طور کلی ۱۴/۹۲ ± ۶۲/۰۸ به دست آمد. تفاوت مشاهده شده در میانگین نمره مشارکت ادراک شده بیماران در مراقبت بر حسب متغیر های زمینه ای در یک یا چند بعد مشارکت تنها از لحاظ جنسیت، نوع بیماری، نوع بیمارستان، سابقه بستری، نوع بیمه پایه معنی دار بود (۰/۰۵ > p). نتیجه گیری: درصد زیادی از بیماران در مطالعه حاضر نقش نسبتا منفعل در تصمیم­گیری را ترجیح دادند، بنابراین ارائه دهندگان خدمات سلامت بهتر است اطلاعات قابل فهم راجع به گزینه های درمانی موجود و مزایا / خطرات مرتبط با آن انتخاب ها را برای بیماران ارائه دهند. همچنین، مداخلات لازم برای ارتقاء تصمیم گیری مشترک به ویژه برای کمک به بیماران زن و بیمارانی که بیماری حادتری دارند و نیز حمایت از ارائه دهندگان خدمات سلامت برای مشارکت در فرایند تصمیم گیری مشترک با بیماران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

Keywords:

Decision making preferences , Perceived participation in care , Hospital , Patient , ترجیحات تصمیم گیری , مشارکت ادراک شده در مراقبت , بیمارستان , بیمار

Authors

محمد امین بهرامی

Associate Professor, Health Human Resources Research Center, School of Management & Information Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

حسن جعفری

Assistant Professor, Health Policy and Management Research Center, Department of Healthcare Management, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

سارا جام برسنگ

Assistant Professor, Center for Healthcare Data Modeling, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

سمانه انتظاریان اردکانی

MSc in Healthcare Management, International Campus, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Poorabhari-Langeroodi S, Asadinejad M. Place the patient in medical decisions. ...
 • Savelberg W, Moser A, Smidt M, Boersma L, Haekens C, ...
 • Müller-Engelmann M, Krones T, Keller H, Donner-Banzhoff N. Decision making ...
 • Barry MJ, Edgman-Levitan S. Shared decision making - the pinnacle ...
 • Livaudais JC, Franco R, Fei K, Bickell NA. Breast cancer ...
 • Hageman MG, Reddy R, Makarawung DJ, Briet JP, van Dijk ...
 • Salzburg Global Seminar. Salzburg statement on shared decision making. BMJ ...
 • Rise MB, Solbjor M, Lara MC, Westerlund H, Grimstad H, ...
 • Levine MN, Gafni A, Markham B, MacFarlane D. A bedside ...
 • Carvel D. Patient-partners may be political correctness gone too far. ...
 • Charles C, Gafni A, Whelan T. Shared decision-making in the ...
 • Beaver K, Jones D, Susnerwala S, Craven O, Tomlinson M, ...
 • Ghiyasvandian S, Mousavizadeh Sn, Dehghan Nayeri N, Haghani H. The ...
 • AsadiJanati N, Vahdat S, Yazdan Panah A. Studying patient participation ...
 • Lerman CE, Brody DS, Caputo GC, Smith DG, Lazaro CG, ...
 • Lawshe C. A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology ...
 • Heidarnia M, Riazi-Isfahani S, Abadi A, Mohseni M. Cross cultural ...
 • Zhang Y, Su H, Shang L, Li D, Wang R, ...
 • Mah HC, Muthupalaniappen L, Chong WW. Perceived involvement and preferences ...
 • Chiu C, Feuz MA, McMahan RD, Miao Y, Sudore RL. ...
 • Dardas AZ, Stockburger C, Boone S, An T, Calfee RP. ...
 • Stewart DE, Wong F, Cheung AM, Dancey J, Meana M, ...
 • Benbassat J, Pilpel D, Tidhar M. Patients' preferences for participation ...
 • Janz NK, Wren PA, Copeland LA, Lowery JC, Goldfarb SL, ...
 • Giordano A, Mattarozzi K, Pucci E, Leone M, Casini F, ...
 • Ambigapathy R, Chia YC, Ng CJ. Patient involvement in decision-making: ...
 • Michaelis S, Kriston L, Harter M, Watzke B, Schulz H, ...
 • Sak G, Rothenfluh F, Schulz PJ. Assessing the predictive power ...
 • Kumar R, Korthuis PT, Saha S, Chander G, Sharp V, ...
 • Seo J, Goodman MS, Politi M, Blanchard M, Kaphingst KA. ...
 • Gualano MR, Bert F, Passi S, Stillo M, Brescia V, ...
 • Barry MJ, Edgman-Levitan S. Shared decision making-the pinnacle patient-centered care. ...
 • Glasziou P, Moynihan R, Richards T, Godlee F. Too much ...
 • Oshima Lee E, Emanuel EJ. Shared decision making to improve ...
 • Seminar SG. Salzburg statement on shared decision making. BMJ ۲۰۱۱; ...
 • Stacey D, Légaré F, Lewis K, Barry MJ, Bennett CL, ...
 • Elwyn G, Lloyd A, Joseph-Williams N, Cording E, Thomson R, ...
 • Hoffmann TC, Bennett S, Tomsett C, Del Mar C. Brief ...
 • Santema TBK, Stoffer EA, Kunneman M, Koelemay MJW, Ubbink DT. ...
 • Chewning B, Bylund CL, Shah B, Arora NK, Gueguen JA, ...
 • Stacey D, Pomey M-P, O'Connor AM, Graham ID. Adoption and ...
 • Movahed Kor E, Arab M, Akbari Sari A, Hosseini M. ...
 • نمایش کامل مراجع