تاثیر ترکیبات مختلف تنظیم کننده های رشد گیاهی در محیط کشت MS بر القای کالوس و باززایی مستقیم گیاه دارویی گالگا

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 295

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCB-13-37_009

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1400

Abstract:

   این پژوهش با هدف ارزیابی اثر نوع و غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کالوس زایی و باززایی ریزنمونه های مختلف گیاه دارویی گالگا (Galega officinalis) در محیط کشت MS انجام شد. به­منظور القای کالوس، ریزنمونه های برگ، ریشه، هیپوکوتیل و ساقه گره دار این گیاه روی محیط کشت MS حاوی غلظت های مختلف از ۲,۴-D (۰/۵، ۱، ۳ و ۵ میلی گرم در لیتر) در ترکیب با BAP و یا Kin (هر یک صفر، ۰/۵، ۱ و ۳ میلی گرم در لیتر) کشت شدند. نتایج نشان داد که ۲,۴-D در ترکیب با Kin در القای کالوس بسیار موثر بوده و در بیشتر غلظت های مورد استفاده منجر به القای ۱۰۰ درصدی کالوس شد. از بین آنها، ترکیب ۵ میلی گرم در لیتر ۲,۴-D با ۰/۵ میلی گرم در لیتر Kin در ریزنمونه ساقه گره دار موجب بیشترین رشد کالوس با میانگین ۱۴۵۰ میلی گرم وزن تر کالوس شد. به ­منظور القای باززایی، ریزنمونه های برگ، کوتیلدون و ساقه گره دار در محیط حاوی غلظت های مختلف از BAP یا Kin در ترکیب با NAA کشت شدند. با این حال باززایی تنها در ریزنمونه ساقه گره دار مشاهده شد. بیشترین میزان باززایی مربوط به غلظت ۰/۱: ۰/۲۵ در هر دو ترکیب BAP:NAA و Kin:NAA با میانگین ۹۳/۳۳ درصد بود. بیشترین میزان شاخساره القا شده (با میانگین ۲/۸۶ شاخساره( و بیشترین طول شاخساره (با میانگین ۵/۶ سانتی متر) در هر ریزنمونه مربوط به ترکیب BAP:NAA به ­ترتیب با غلظت ۰/۵ : ۲ و ۰/۱: ۲ میلی گرم در لیتر بود. نوساقه های حاصل از آزمایش باززایی جهت ریشه دار شدن، به محیط کشت MS حاوی سطوح مختلف NAA و IAA منتقل شدند. نتایج مقایسات میانگین نشان داد که غلظت های ۰/۲۵ و ۰/۵ میلی گرم در لیتر NAA یا IAA منجر به بیشترین درصد ریشه زایی با میانگین حدود ۹۰ درصد شدند. بیشترین تعداد ریشه القا شده مربوط به گیاهچه های کشت­شده در تیمار ۰/۲۵ میلی گرم در لیتر از هر دو تنظیم کننده رشد NAA و IAA (با میانگین ۴ ریشه در ریزنمونه) و همچنین بیشترین طول ریشه، در گیاهچه های کشت­شده در غلظت ۰/۲۵ میلی گرم در لیتر IAA (با میانگین ۶/۵ سانتی متر) مشاهده شد. در این پژوهش، مناسب ترین ترکیب محیط کشت و ریزنمونه به­منظور کالوس زایی و باززایی مستقیم گیاه گالگا معرفی شد که می تواند در مطالعات زیست فناوری آتی در این گیاه دارویی مفید باشد.

Authors

رسول اصغری زکریا

University of Mohaghegh Ardabili

مریم خضری

University of Mohaghegh Ardabili

ناصر زارع

University of Mohaghegh Ardabili

سمیرا مینایی میناباد

University of Mohaghegh Ardabili

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Abdollahpoor, M., S. Kalantari, M. Azizi and Y.A. Saadat. ۲۰۱۷. ...
 • Agyare, C., V. Spiegler, A. Asase, M. Scholz, G. Hempel ...
 • Amoo, S.O., A.O. Aremu and J. Van Staden. ۲۰۱۲. In ...
 • Asadi, A., C. Vedadi, M. Rahimi and B. Naserian. ۲۰۰۹. ...
 • Atanasov, A. ۲۰۱۶. Anti-platelet fraction isolated from Galega officinalis. Acta ...
 • Awan, M.F., M.S. Iqbal, M.N. Sharif, B. Tabassum, M. Tariq ...
 • Azadi, P., M. Khosh-Khui, E. Beyramizadeh and H. Bagheri. ۲۰۰۷. ...
 • Bagheri, A. and M. Safari. ۲۰۰۹. Fundamentals of plant tissue ...
 • Bagherniya, M., V. Nobili, C.N. Blesso and A. Sahebkar. ۲۰۱۸. ...
 • Bailey, C. and C. Day. ۲۰۰۴. Metformin: Its botanical background. ...
 • Baravardi, H., G.A. Ranjbar and F.A. Kamali. ۲۰۱۵. Comparison of ...
 • Behera, S., S. K. Kar, K.K. Rout, D.P. Barik, P.C. ...
 • Chan, M., J. Zhao, P. Brown and I.A. Khan. ۲۰۱۰. ...
 • Chen, S.L., H. Yu., H.M. Luo, Q. Wu, C.F. Li ...
 • Chevallier, A. ۱۹۹۸. The Encyclopedia of Medicinal Plants. DK Publishing ...
 • Custers, J.B.M. and E.C. Verstappen. ۱۹۸۹. Improvement of in vitro ...
 • Elaleem, K.G.A., R.S. Modawi and M.M. Khalafalla. ۲۰۰۹. Effect of ...
 • Evans, J.O. ۱۹۸۴. Goatsrue eradication- A realistic goal. Utah State ...
 • Evans, J., C. Dalley and M. Larson. ۱۹۹۷. Prospects and ...
 • Finch‐Savage, W.E. and G. Leubner‐Metzger. ۲۰۰۶. Seed dormancy and the ...
 • Gamborg, O.L., T. Murashige, T.A. Thorpe and I.K. Vasil. ۱۹۷۶. ...
 • Gaspar, T.H., C. Kevers, O. Faivre-Rampant, M. Crèvecoeur, C.L. Penel, ...
 • Gentile, A., M.J. Gutiérrez, J. Martinez, A. Frattarelli, P. Nota ...
 • George, E.F., M.A. Hall and G.J.D. Klerk. ۲۰۰۸. Plant Growth ...
 • González-Andrés, F., P.A. Redondo, R. Pescador and B. Urbano. ۲۰۰۴. ...
 • Idowu, P.E., D.O. Ibitoye and O.T. Ademoyegun. ۲۰۰۹. Tissue culture ...
 • Jangjou, Kh., A. Hassani, B. Hosseini and M. Jafari. ۲۰۱۴. ...
 • Jesmin, R. and M.A.K. Mian. ۲۰۱۶. Callus induction and efficient ...
 • Jeyakumar, J.J. and M. Kamaraj. ۲۰۱۵. Direct organogenesis of hypocotyl ...
 • Karakaş, F.P., G. CinGoz and A. Turker. ۲۰۱۶. Enhancement of ...
 • Karakas, F.P., A. Turker, A. Karakas and V. Mshvildadze. ۲۰۱۶. ...
 • Karakaş, F.P., A. Yildirim and A. Turker. ۲۰۱۲. Biological screening ...
 • Khawar, K.M., E.O. Sarhin, C.S. Sevimay, S. Cocu, I. Parmaksiz, ...
 • Klugh, K. ۱۹۹۸. Goatsure, Galega officinalis, in Pennsylvania. Regulatory Horticulture, ...
 • Lasseigne, A. ۲۰۰۳. Invasive Plants of the Eastern United States: ...
 • Le Bail, J.C., Y. Champavier., A.J. Chulia and G. Habrioux. ...
 • Luka, C. and B. Omoniva. ۲۰۱۲. Effect of some phytochemicals ...
 • Madzikane-Mlungwana, O., M. Moyo, A.O. Aremu, L. Plíhalová, K. Doležal, ...
 • Maqbool, Q., A. Sidorowicz, M. Nazar, N. Jabeen, S. Anwaar ...
 • Masoumiasl A., A. Aryiaeineghad and M. Dehdeari. ۲۰۱۵. Assessment of ...
 • Murray, D.R. ۱۹۸۴. Seed Physiology: Germination and Reserve Mobilization. Academic ...
 • Nasri, F., H. Zakizadeh, Y. Vafaee and A.A. Mozafar. ۲۰۱۸. ...
 • Našinec, V. and B. Němcová. ۱۹۹۰. Goat’s Rue (Galega officinalis ...
 • Oldham, M. and C.V. Ransom. ۲۰۰۹. Goats rue (Galega officinalis) ...
 • Olyaei, Z., R. Asghari Zakaria, N. Zare and D. Berenji. ...
 • Palei, S., G.R. Rout, A.K. Das and D.K. Dash. ۲۰۱۷. ...
 • Patterson, D.T. ۱۹۹۲. Effect of temperature and photoperiod on growth ...
 • Peiretti, P.G. and F. Gai. ۲۰۰۶. Chemical composition, nutritive value, ...
 • Rani, A., M. Kumar and S. Kumar. ۲۰۱۴. Effect of ...
 • Rout, G.R., A. Mohapatra and S.M. Jain. ۲۰۰۶. Tissue culture ...
 • Sharma, R.K., A.K. Wakhlu and M. Boleria. ۲۰۰۴. Micropropagation of ...
 • Sheikhi, M., L. Fahmideh, F. Benakashani and M. Solouki. ۲۰۲۰. ...
 • Susila, T., G.S. Reddy and D. Jyothsna. ۲۰۱۳. Standardization of ...
 • Thorpe, T.A. ۲۰۰۷. History of plant tissue culture. Molecular Biotechnology, ...
 • Turrea, K.C. ۱۹۸۹. Tissue Culture Media, Composition and Preparation in ...
 • Venkatachalam, P., U. Jinu, M. Gomathi, D. Mahendran, N. Ahmad, ...
 • Whitson, T., L. Burrill, S. Dewey, D. Cudney and B. ...
 • Yang, Y. ۲۰۱۱. Metformin for cancer prevention. Frontiers of Medicine, ...
 • Zia, M., Z.F. Rizvi, R. Rehman and M.F. Chaudhary. ۲۰۱۰. ...
 • Zinhari, Z., S.H. Pourseyedi and J. Zolala. ۲۰۱۶. Callus induction ...
 • نمایش کامل مراجع