تحلیل حق حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق کیفری ایران

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 250

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JALR-12-44_010

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1400

Abstract:

در نظام حقوقی کنونی ایران متهمان می توانند چه در مرحله ی دادسرا و چه در مرحله ی دادگاه از وکیل به منظور ارائه مشورت های مناسب و انجام دفاعیات به موقع، جهت احقاق حق خود بهره جویند؛ حقی که در ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ نادیده انگاشته شده بود؛ از این رو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حاوی تحولات وسیعی در رابطه با حضور وکلا در تحقیقات مقدماتی می باشد که برخی از این تغییرات هم سنگ با حقوق دفاعی متهم بوده و برخی دیگر، نظیر محدودیت و تبعیض قائل شدن بین وکلا در جرایم امنیتی، مغایر با اصل آزادی اراده اشخاص در انتخاب وکیل و استقلال جامعه وکالت می باشد؛ روش مقاله حاضر توصیفی - تحلیلی – توصیفی از طریق واکاوی حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق کیفری ایران می باشد. واژگان کلیدی: حق حضور وکیل، مرحله تحقیقات مقدماتی، حقوق دفاعی متهم، دادرسی منصفانه.

Authors

محمد عندلیب

دانشجوی دکتری تخصصی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی.

حسین آقایی جنت مکان

دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، ،دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.