بررسی صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی در جوانه های ارقام کلم بروکلی تحت تنش مانیتول

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 250

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCB-12-35_018

تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1400

Abstract:

      تنش­ های زنده و غیر زنده از مهم­ترین عوامل تاثیر­گذار روی تولیدات کشاورزی می ­باشند، برای ارزیابی اثر تنش خشکی ناشی از مانیتول در سه سطح (صفر، ۸۸ و ۱۷۶ میلی­ مولار) بر صفات بیوشیمیایی، مرفولوژیکی و پلی فنلیک شش ژنوتیپ بروکلی (گرین ماجیک، ساکورا، هراکلیون، ماراتون، ماتسوری و کاستل دم)، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال ۱۳۹۵ اجرا شد. نتایج نشان داد که استفاده از مانیتول به ­عنوان تنش خشکی، موجب کاهش معنی­ دار وزن خشک (۱۰ تا ۲۵ درصد) و طول جوانه (۱۲ تا ۳۰ درصد) شد.  فعالیت آنزیم ­های آنتی اکسیدانی به طور متوسط ۱۹ تا ۲۳۰ و فعالیت ۲،  ۲-دیفنیل-۱-پریکیل هیدرازیل، ۳ȳ= در شرایط استفاده از مانیتول در سطح ۱۷۶ میلی­ مولار نسبت به شاهد افزایش معنی­ داری در سطح پنج درصد داشته است. همچنین نتایج نشان داد که تنش مانیتول، مقدار آنتی­ اکسیدان سولفورفان را افزایش داد، به­ طوری­که پاسخ سولفورفان به سطوح تنش در ژنوتیپ­ های مختلف، متفاوت بود. ماراتون بالاترین میزان سولفورفان را در بین تمام ژنوتیپ­ ها، در شرایط طبیعی (۱۳۹/۶) و تحت تنش (۱۲۲/۱۴) نشان داد. نتایج حاصل از تجزیه مسیر نشان داد که فنل و برخی از آنزیم­ های آنتی ­اکسیدانی دارای رابطه مستقیم و معنی­ داری با سولفورفان در هر دو شرایط نرمال و تنش بودند. تجزیه به مولفه اصلی نشان داد که ۵/۷۳ درصد در شرایط نرمال و ۶۸ درصد در شرایط تنش از تغییرات کل، توسط دو مولفه اول توجیه شدند. نتایج بای­پلات، ژنوتیپ­ های مورد مطالعه را در سه گروه قرار داد. در شرایط تنش، سولفورفان و آنزیم­ های آنتی اکسیدانی و ژنوتیپ ماراتون در گروه اول، آنتوسیانین، فلاونویید و مالون دی الدئید و ژنوتیپ­ های هراکلبون و گرین ماجیک در گروه دوم و ۲ ،۲-دیفنیل-۱-پریکیل هیدرازیل، وزن خشک و طول جوانه و ژنوتیپ­ های ماتسوری و کاستل دم در گروه سوم قرار گرفتند. در نتیجه، ماراتون مناسب­ ترین ژنوتیپ برای کشت اقتصادی در مزارع کشاورزی بود.

Authors

شعله کیانی

Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University

نادعلی بابائیان جلودار

Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University

هاله اخوان نیاکی

Babol University of Medical Sciences

نادعلی باقری

Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University

حمید نجفی ذرینی

Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Abou El-Magd, M., AR. Mahmoud, MM. Hafiz and AH. Ali. ...
 • Aebi, H. ۱۹۸۴. Catalase in vitro. Methods in enzymology, ۱۰۵: ...
 • Ainsworth, EA. and KM. Gillespie. ۲۰۰۷. Estimation of total phenolic ...
 • Baxter, A., R. Mittler and N. Suzuki. ۲۰۱۴. ROS as ...
 • Beecher, CW. ۱۹۹۴. Cancer preventive properties of varieties of Brassica ...
 • Berger, J., J. Palta and V. Vadez. ۲۰۱۶. Review: An ...
 • Brader, G., MD. Mikkelsen, BA. Halkier and E. Tapio Palva. ...
 • Bradford, MM. ۱۹۷۶. A rapid and sensitive method for the ...
 • Brand-Williams, W., M-E. Cuvelier and C. Berset. ۱۹۹۵. Use of ...
 • Chaves, MM., J. Flexas and C. Pinheiro. ۲۰۰۹. Photosynthesis under ...
 • Dazy, M., V. Jung, J.F. Férard and J.F. Masfaraud. ۲۰۰۸. ...
 • De Dorlodot, S., B. Forster, L. Pagès, A. Price, R. ...
 • Dinkova-Kostova, AT., JW. Fahey, KL. Wade, S.N. Jenkins, TA. Shapiro ...
 • Gawlik-Dziki, U. ۲۰۰۸. Effect of hydrothermal treatment on the antioxidant ...
 • Giannopolitis, C.N. and SK. Ries. ۱۹۷۷. Superoxide dismutases I. Occurrence ...
 • Gu, Y., Q. Guo, L. Zhang, Z. Chen, Y. Han ...
 • Guo, R., G. Yuan and Q. Wang. ۲۰۱۱. Effect of ...
 • Gupta B. and B. Huang. ۲۰۱۴. Mechanism of salinity tolerance ...
 • Han, S.K. and D. Wagner. ۲۰۱۴. Role of chromatin in ...
 • Heath, RL. and L. Packer. ۱۹۶۸. Photoperoxidation in isolated chloroplasts: ...
 • Hossain, MA., S. Bhattacharjee, S.M. Armin, P. Qian, W. Xin, ...
 • Lemoine, M.L., AR. Chaves and G.A. Martínez. ۲۰۱۰. Influence of ...
 • Nakano, Y. and K. Asada. ۱۹۸۱. Hydrogen peroxide is scavenged ...
 • Natella, F., M. Maldini, M. Nardini, E. Azzini, M.S. Foddai, ...
 • Oomah, B.D. and G. Mazza. ۱۹۹۶. Flavonoids and antioxidative activities ...
 • Osakabe, Y., K. Yamaguchi‐Shinozaki, K. Shinozaki and LSP. Tran. ۲۰۱۴. ...
 • Pereira, FMV., E. Rosa, JW. Fahey, KK. Stephenson, R. Carvalho ...
 • Pérez-Balibrea, S., D.A. Moreno and C. García-Viguera. ۲۰۱۱. Improving the ...
 • Riedl, MA, A. Saxon and D. Diaz-Sanchez. ۲۰۰۹. Oral sulforaphane ...
 • Saed-Moucheshi, A., H. Pakniyat, H. Pirasteh-Anosheh and M. Azooz. ۲۰۱۴. ...
 • Saed-Moucheshi, A., A. Shekoofa and M. Pessarakli. ۲۰۱۴. Reactive oxygen ...
 • Swieca, M. and U. Gawlik-Dziki. ۲۰۱۵. Effects of sprouting and ...
 • Suzuki, N., RM. Rivero, V. Shulaev, E. Blumwald and R. ...
 • Uga, Y., K. Sugimoto, S. Ogawa, J. Rane, M. Ishitani, ...
 • Velikova, V., I. Yordanov and A. Edreva. ۲۰۰۰. Oxidative stress ...
 • Vosough, A., R. Ghouchani and A. Saed-Moucheshi. ۲۰۱۵. Genotypic Variation ...
 • نمایش کامل مراجع