خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,882
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: علوم پزشکی
رتبه علمی در کل کشور: 222
رتبه علمی در بین علوم پزشکی: 24
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 39 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

Investigating the Effectiveness of Spirocyclopropane-Oxindole Derivatives on Clinical Isolates of Candida albicans نوشته Pouria Rafati و Jalal Jafarzade و Asieh Khalilpour و Mojtaba Taghizadeh Armaki و Firoozeh KermaniA scientometric study of the scientific output of top Iranian researchers in medical sciences نوشته Mousa Yaminfirooz و Somayeh Esbakian و Hemmat Gholiniaارزیابی وضعیت رویشی دندان مولر سوم نهفته فک تحتانی و تحلیل خارجی ریشه مولر دوم مجاور نوشته درسا گیاهیبررسی نقش مدیاستینوسکوپی در تعیین علت لنفادنوپاتی های مدیاستن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی بابل نوشته شعیب نوری و پویا طیبی و حسن یونسی قلعه و هدی شیرافکن و نوین نیک بخشComparison of the Effects of Kinesio Taping and Mobilization on Pain, Range of Motion, and Shoulder Functional Disability in Subacromial Impingement Syndrome in Dialysis Patients نوشته Mohammad Taghipour و Mona Ramezani و Farshid Oliaei و Masoud Bahramiارتباط بین سابقه خانوادگی سرطان پروستات با درجه خطر سرطان پروستات در زمان تشخیص در شهرستان بابل نوشته شایان صالحی و محمدباقر رجبعلیان و هدی شیرافکن و عمادالدین موعودیبررسی فراوانی اگزوستوز در سینوس ماگزیلاری توسط روش توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی در جمعیتی از شمال کشور نوشته کسری پیشکار و حکیمه قربانی و فریدا عابسی و علیرضا بابائی درزی و همت اله قلی نیاارزیابی کمی و کیفی سینوس ماگزیلا در تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی (CBCT)در جمعیتی از شمال کشور نوشته علیرضا نیک پور و فریدا عابسی و ثریا خفریDetection of Human Papillomavirus in Osophageal Squamous Cell Carcinoma samples in Mazandaran Province, Iran نوشته Farzin sadeghi و Yousef YahyapourPCR-mediated identification of Methicillin and Vancomycin resistant genes in Staphylococcus aureus strains isolated from the nasal cavity نوشته Yousef YahyapourEvaluation of antibiotic resistance pattern in Staphylococcus saprophyticus isolated from patients with urinary tract infection using real-time PCR نوشته Yousef YahyapourComparing the Effectiveness of Ciprofloxacin Powder-Betamethasone topical Ointment with Ciprofloxacin and Betamethasone combination ear drops in treatment of Otitis Externa نوشته Saeid Mahdavi OmranAntibiotic sensitivity and genotyping of Acinetobacter baumannii isolated from clinical and environmental samples of burn hospital of Tehran using MLVA method نوشته Mojtaba Taghizade ArmakiComparison of biofilm formation and enzymatic activities of different clinical Candida species from different parts of Iran نوشته Saeid Mahdavi Omran و mojtaba TaghizadeThe antibacterial, antioxidant and cytotoxicity effects of S. officinalis in an in vitro study نوشته Saeed Akbariپاسخ رنگدانه های ملانین، لیپوفوشین و هموسیدرین مراکز ملانوماکروفاژی ماهی قرمز (Carassius auratus) به مواجهه با نونیل فنول نوشته ابراهیم ذبیحیIdentification and Antifungal Susceptibility Testing of Candida species isolated from Bronchoalveolar Lavage sampl نوشته Saeed Mahdavi OmranMolecular Identification of Candida Species in Clinical Isolates نوشته Saeid Mahdavi Omran و Seddigheh Esmaeilzadeh و Maryam Ghasempour و Mahmood Hajiahmadi و Seyed Ali Asghar Sefidgar و Seyed Ali Mohammad Ghazi Mir Saeed و Seyed Javad Mosavi و Ramazan RajabniaThe Effects of Limonene and Orange Peel Extracts on Some Spoilage Fungi نوشته Saeid Mahdavi Omran و Seyed Mohammad Bagher Norozian Amiri و Seyed Javad Mosavi و Seyed Ali Mohammad Ghazi Mir SaeedDextrose Regimen in the Effect of Caffeine on Learning, Consolidation and Recall Phases of Memory in Mice نوشته A.K Moghadam-Nia

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

تاکنون 8 کنفرانس توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

تاکنون 4 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: