تاثیر پرتو گاما روی صفات مرتبط با کیفیت نانوایی در رقم روشن

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 111

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCB-10-26_011

تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1400

Abstract:

در بین غلات، گندم به­ عنوان یک محصول استراتژیک در جهان مورد توجه می­باشد. کیفیت نان این محصول متاثر از خواص فیزیکی و شیمیایی گلوتن ­دانه گندم می­باشد. به منظور دستیابی به لاین­هایی با خصوصیات کیفی برتر، پرتوتابی فیزیکی با منبع تابش گاما روی رقم روشن با سطح زیر کشت بالا طی همکاری سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین­ المللی انرژی اتمی در ایران انجام گردید. برای بررسی تاثیر پرتو گاما بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکردی گندم، رقم روشن و لاین­های موتانت آن در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در مزرعه آزمایشی زعفرانیه شهرستان کرج در سال زراعی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ کشت شدند. خصوصیات مورفولوژیکی و زراعی رقم و لاین های موتانت شامل ارتفاع، طول پدانکل، ارتفاع پانیکول، تعداد پانیکول، سطح برگ و عملکرد اندازه­ گیری شد. پس از برداشت، نیز خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، آزمایشات شیمیایی (درصد پروتئین، عدد زلنی، حجم نان، درصد رطوبت دانه، سختی دانه و گلوتن تر)، آزمون فارینوگراف (زمان رسیدن خمیر، پایداری خمیر، زمان شل شدن خمیر پس از ۱۰ و ۲۰ دقیقه، ارزش والریمتری و عدد کیفی فارینوگراف) و آزمون اکستنسوگراف (حداکثر مقاومت به کشش، مقاومت به کشش بعد از ۵ دقیقه، قابلیت کشش، مقاومت نسبی و انرژی لازم جهت کشیدن خمیر) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که در لاین روشن۳ عدد زلنی، میزان سختی دانه، گلوتن مرطوب و درصد پروتئین نسبت به شاهد افزایش معنی­دار داشت. با بررسی صفات فارینوگرافی در لاین روشن۳، درصد جذب آب، پایداری خمیر و ارزش والریمتری افزایش معنی­ دار و درجه سست شدن خمیر بعد از ۱۰ و ۲۰ دقیقه کاهش معنی­داری نسبت به شاهد نشان داد. لاین نامبرده افزایش معنی ­داری از نظر صفات اکستنسوگرافی نسبت به بقیه ژنوتیپ­های مورد بررسی داشت. از اطلاعات بدست آمده در این بررسی می­توان نتیجه گرفت که اصلاح به روش موتاسیونی قادر به بهبود صفات کیفی در گیاهان زراعی می­باشد.    

Authors

محمدرضا راحمی

Department of Plant Breeding and Biotechnology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources and Department of Plant Breeding, Nuclear Agricultural Research School, Nuclear Science and Technology Research

احد یامچی

Department of Plant Breeding and Biotechnology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

سعید نواب پور

Department of Plant Breeding and Biotechnology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

حسن سلطانلو

Department of Plant Breeding and Biotechnology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

پیتر روپستورف

Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Southern Denmark

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ahmadi-Gavligi, H., M.A. Sahari, M.H. Azizi-Tabarizzad and K. Rashmeh-Karim. ۲۰۰۴. ...
 • Akbari Rad, M., G. Najafian, M. Esmailzadeh Moghadam and M. ...
 • Akbarnia, A. and H.R. Azarbad. ۲۰۱۱. Technology milling of wheat ...
 • Anonymous. ۲۰۰۰. Approved methods of the American association of cereal ...
 • Anonymous. ۲۰۰۶. Instruction manual, Farinograph -E, Publication No ۱۷۰۷۳.۵E. Brabender ...
 • Balestra, F. ۲۰۰۹. Empirical and fundamental mechanical tests in the ...
 • Bessonova, E.I. ۱۹۸۹. Correlation between yield characters and length of ...
 • Bordes, J., G. Branlard and F.X. Oury. ۲۰۰۸. Agronomic characteristics, ...
 • Corpuz, L.M., E.G. Heyne and G.M. Paulsen. ۱۹۸۳. Increasing grain ...
 • D,Appolonia, B.L. and W.H. Kunerth. ۱۹۹۷. The farinograph handbook, ۳rd ...
 • Gardner, F.P., R.B. Pearce, and R.L. Michael. ۱۹۸۴. Physiology of ...
 • Ghamari, M., S.H. Peighambardoust and K. Reshmeh Karim. ۲۰۰۹. Application ...
 • Gupta, R.B., S. Masci, D. Lafiandra, H.S. Bariana and F. ...
 • Hoseney, R.C. ۱۹۸۶. Structure of cereals Principles of cereal science ...
 • Jalal-Kamali, M.R. and E. Duveiller. ۲۰۰۸. Wheat production and research ...
 • Khodabandeh, N. ۲۰۰۵. The cereal. Tehran University Publication. Tenth edition, ...
 • Kozub, N.O., I.Q. Sozinov, I.B. Blium and O.O. Sozinov. ۲۰۱۳. ...
 • Lupton, F.G.H., R.H. Oliver, and R. Rucher-baver. ۱۹۷۴. An analysis ...
 • Maghirang, E.B., G.L. Lookhart, S.R. Bean, R.O. Pierce, F. Xie, ...
 • Majd, F. and M.R. Ardekani. ۲۰۰۹. Nuclear techniques in agriculture. ...
 • Mangova, M. and G. Rachovska. ۲۰۰۴. Technological characteristics of newly ...
 • Morris, C.F. ۲۰۰۳. Encyclopedia Grain Science Elsevier Academic press Second ...
 • Najafian, G., S. Bahraee, N. Baghaee, M. Morteza- Gholi and ...
 • Pahlavani, S., A. Izanloo, S. Parsa and M.GH. Ghaderi. ۲۰۱۷. ...
 • Payan, R. ۲۰۰۵. Introduction to technology of cereal production. Nourpardazan ...
 • Sadeghi, F. and H. Dehghani. ۲۰۱۷. Study of Correlation Coefficients ...
 • Shahinnia, F., A. Rezaie and A. Saedi. ۲۰۰۲. Variation and ...
 • Ahmadi-Gavligi, H., M.A. Sahari, M.H. Azizi-Tabarizzad and K. Rashmeh-Karim. ۲۰۰۴. ...
 • Akbari Rad, M., G. Najafian, M. Esmailzadeh Moghadam and M. ...
 • Akbarnia, A. and H.R. Azarbad. ۲۰۱۱. Technology milling of wheat ...
 • Anonymous. ۲۰۰۰. Approved methods of the American association of cereal ...
 • Anonymous. ۲۰۰۶. Instruction manual, Farinograph -E, Publication No ۱۷۰۷۳.۵E. Brabender ...
 • Balestra, F. ۲۰۰۹. Empirical and fundamental mechanical tests in the ...
 • Bessonova, E.I. ۱۹۸۹. Correlation between yield characters and length of ...
 • Bordes, J., G. Branlard and F.X. Oury. ۲۰۰۸. Agronomic characteristics, ...
 • Corpuz, L.M., E.G. Heyne and G.M. Paulsen. ۱۹۸۳. Increasing grain ...
 • D,Appolonia, B.L. and W.H. Kunerth. ۱۹۹۷. The farinograph handbook, ۳rd ...
 • Gardner, F.P., R.B. Pearce, and R.L. Michael. ۱۹۸۴. Physiology of ...
 • Ghamari, M., S.H. Peighambardoust and K. Reshmeh Karim. ۲۰۰۹. Application ...
 • Gupta, R.B., S. Masci, D. Lafiandra, H.S. Bariana and F. ...
 • Hoseney, R.C. ۱۹۸۶. Structure of cereals Principles of cereal science ...
 • Jalal-Kamali, M.R. and E. Duveiller. ۲۰۰۸. Wheat production and research ...
 • Khodabandeh, N. ۲۰۰۵. The cereal. Tehran University Publication. Tenth edition, ...
 • Kozub, N.O., I.Q. Sozinov, I.B. Blium and O.O. Sozinov. ۲۰۱۳. ...
 • Lupton, F.G.H., R.H. Oliver, and R. Rucher-baver. ۱۹۷۴. An analysis ...
 • Maghirang, E.B., G.L. Lookhart, S.R. Bean, R.O. Pierce, F. Xie, ...
 • Majd, F. and M.R. Ardekani. ۲۰۰۹. Nuclear techniques in agriculture. ...
 • Mangova, M. and G. Rachovska. ۲۰۰۴. Technological characteristics of newly ...
 • Morris, C.F. ۲۰۰۳. Encyclopedia Grain Science Elsevier Academic press Second ...
 • Najafian, G., S. Bahraee, N. Baghaee, M. Morteza- Gholi and ...
 • Pahlavani, S., A. Izanloo, S. Parsa and M.GH. Ghaderi. ۲۰۱۷. ...
 • Payan, R. ۲۰۰۵. Introduction to technology of cereal production. Nourpardazan ...
 • Sadeghi, F. and H. Dehghani. ۲۰۱۷. Study of Correlation Coefficients ...
 • Shahinnia, F., A. Rezaie and A. Saedi. ۲۰۰۲. Variation and ...
 • نمایش کامل مراجع