بررسی عوامل نهادی و همگرایی های منطقه ای در حوزه صادرات خدمات

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 258

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTET-48-3_010

تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1400

Abstract:

این نوشتار، با رویکرد تحلیلی و توصیفی، درصدد است عوامل اقتصادی و نهادی تاثیرگذار در صادرات خدمات را در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری های اسلامی (OIC) به روش داده های تابلویی کاوش و ارزیابی کند. نتایج حاکی از آن است که تاثیر متغیرهای درآمد سرانه، نرخ موثر ارز، ورود سرمایه های خارجی و زیرساخت های اطلاعاتی در صادرات خدمات در مجموعه کشورهای منتخب مثبت و معنی دار است و نرخ تورم عاملی بازدارنده برای صادرات خدمات است. به علاوه، عضویت کشورهای مذکور در بلوک های منطقه ای (ECO) و (D۸) تاثیر مثبت و معنی داری در صادرات کل خدمات دارد. عملکرد پایین متغیرهای نهادی از قبیل اثربخشی دولت ها، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، کنترل فساد و شاخص وزنی حکمرانی در کشورهای مورد مطالعه تاثیر منفی و معنی داری در صادرات خدمات داشته است. بنابراین، برنامه ریزی برای توسعه صادرات خدمات از جانب سیاست گزاران بخش های دولتی و خصوصی باید با ارزیابی درست از مولفه های نهادی و اقتصادی در ساختار شرکای تجاری انجام گیرد. طبقه بندی JEL: F۱۳, F۳۳, F۵۵

Keywords:

Authors

خالد احمدزاده

استاد دانشگاه کردستان

کاظم یاوری

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

عباس عصاری آرانی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

بهرام سحابی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس