آقای دکتر Kazem Yavari

Dr. Kazem Yavari

استاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179020)

7
59
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers