مقایسه ماگماتیسم شدید سیلورین ایران مرکزی و البرز در نواحی شیرگشت و سلطان میدان

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,386

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SGSI15_327

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1390

Abstract:

بخشهای وسیعی از زونهای ساختاری البرز و ایران مرکزی در طی پالئوزوئیکزیرین بخصوص سیلورین،تحت تأثیر ماگماتیسم بازیک قرار داشتهاند. مقایسه شواهد مختلف صحرایی، پترولوژیکی و ژئوشیمیایی در دومجموعه آذرین بازیک سیلورین در مناطق شیرگشت در ایران مرکزی و سلطان میدان در شمال شاهرود در زون البرز، حاکی از شباهتهای بسیاری در روابط صحرایی، پتروگرافی، سن تشکیل، ماهیت ماگما، ژئوشیمی عناصر اصلی و نادر، جایگاه زمینساختی، درجه ذوب بخشی و ... در میان آنها میباشد. این امر بیانگرحاکمیت شرایط زمینساختی- ماگمایی تقریباً یکسان در اواخر اردوویسین- اوایل سیلورین در خلال مراحل اولیه کافتزایی پالئوتتیس در ورقه یکپارچه ایران در مناطق وسیعی از زونهای ساختاری البرز و ایران مرکزی میباشد.

Authors

مرتضی درخشی

دانشجوی دکتری پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

حبیب اله قاسمی

دانشیار پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

طاهره سهامی

دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ahmadzadeh Heravi, M. (1975). Stratigraphie und Fauna im Devon des ...
 • Alavi, M. (1996). Tectono stratigraphic synthesis and structurl style of ...
 • Alavi-Naini, M. (1972). Etude geologique de la region de Dj ...
 • Bagheri, S. Stamppfli, GM. (2008). The Anarak, Jandaq and Posht-e- ...
 • Berberian, F., King, G.C.P. (1981). Towards a p aleogeography and ...
 • Bogard, p.j.f., Warner, G. (2003). Petrpgenesis of basanitic to tholiitic ...
 • Boulin, J. (1991). Structures in Southwest Asia and evolution of ...
 • Bozorgnia, F. (1973). Paleozoic foraminiferal biostratigraphy of central and east ...
 • Ellam, R.M. (1992). Lithosperic thickness _ a control on basalt ...
 • Frey, F.A.. Garcia, M.O., Wise, W.S., Kennedy, A., Gurriet, P., ...
 • Gha videl-syooki, G., Ovens, B. (2007). Palynos tratigraphy and pa ...
 • Gha videl-Syooki, M. (2009). Palynos tratigraphy and paeogeography of Ordovician ...
 • Gha videl-Syooki, G., Hassanzadeh, J., Vecoli, M. (2011). Palynology and ...
 • Ghorbani, G. (2009). Geochemistry of Paleozoic basaltic rocks from north ...
 • Jenny, J. (1977). Geologie et stratigraphie de Elburz oriental entre ...
 • Kampunzu A.B., Mohr P. (1991). Magmatic evolution and petrogenesis in ...
 • McKenzie, D.P. O'Nions, R.K. (1991). Partial melt distribution from inversion ...
 • Nakamura N (1974). Determination of REE, Ba, Fe, Mg, Na ...
 • Pearce J.A., Cann J.R. (1973). Tectonic setting of basic volcanic ...
 • Ruttner, A. Nabavi, M.H., Hajian J. (1968). Geology of Shirgesht ...
 • _ _ _ _ _ _ S de _ ...
 • Stampfli, G.M., Raume. J.F., v.& Borel, G.D. (2002). Paleozoic evolution ...
 • Sun, S.-S., McDonough, W.F. (1989). Chemical and isotopic systematics of ...
 • Thirwall, F.M. Upton, B.J., Jenkins, C. (1994). Intraction betveen continental ...
 • Wendt, J., Kaufmann, B., Belka, Z., Farsan, N., Karimi Bavandpur, ...
 • Winchester, J.A. and Floyd P.A. (1979). Geochemical discrim inationof different ...
 • Zahedi, M. (1973). Etude geologique de la region de soh(W. ...
 • نمایش کامل مراجع