طراحی مدل ارزیابی وضعیت سرمایه فکری با رویکرد بهبود بهره وری(موردمطالعه: دانشگاه های کشور)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 244

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPMI-15-2_006

تاریخ نمایه سازی: 25 دی 1400

Abstract:

سرمایه فکری دانش، تجربه و اطلاعاتی است که در سازمان زمینه خلق ارزش را فراهم می­کند. این سرمایه به عنوان دارایی های ناملموس و منابع موجود در یک سازمان تعریف می شود که به محصولات، خدمات و فرایندها انتقال یافته، بهره وری را بهبود بخشیده، ارزش خلق می­کند. این مقاله ابعاد و شاخص های اصلی ر ارزیابی سرمایه فکری در دانشگاه را از مدل سازی ساختاری تفسیری شناسایی و تحلیل کرده است. تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی، از جنبه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایش است. ابزار گردآوری اطلاعات در آن مصاحبه و پرسشنامه است. ابتدا ابعاد و شاخص های سرمایه فکری بر اساس مطالعه ادبیات و تحلیل محتوایی و مقایسه ای پژوهش های مرتبط و مصاحبه با خبرگان و متخصصان شناسایی و سپس با استفاده از متدولوژی تحلیلی نوین مدل سازی ساختاری تفسیری روابط بین ابعاد سرمایه فکری که شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای و شاخص های ارزیابی سرمایه فکری در دانشگاه تعیین و به صورت یکپارچه تحلیل شده است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل مقالات معتبر علمی مرتبط و در بخش دیگر نیز خبرگان سرمایه فکری که به روش نمونه گیری هدفمند نمونه گیری انجام شده است. درنهایت با استفاده از تحلیل میک مک نوع متغیرها با توجه به اثرگذاری و اثرپذیری بر سایر متغیرها مشخص شده است. نتایج نشان داد که مدیریت و دانشجویان از متغیرهای مستقل این پژوهش­اند و بقیه متغیرها نیز از نوع متغیرهای رابط بوده، از وابستگی و هدایت پذیری بالایی برخورداراند. برای ایجاد تغییر در وضعیت سرمایه فکری دانشگاه باید در این متغیرها تغییر ایجاد کرد.

Authors

شهین غیاثی

دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

محمد حسین پور

دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

یداله مهرعلیزاده

استاد گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

ماریا نصیری

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Abili, KH. Hayat,A. Uozbashi,A. (۲۰۱۳). Investigating the Factors Affecting Human ...
 • Dalibor, Gottwald., Pavla Lejskova., Libor Svadlenka,.& Veronika Rychnovska. (۲۰۱۵). Evaluation ...
 • Darabi,R.Naseri,M.Molaeelzoleh,A.(۲۰۱۷). The Impact of Intellectual Capital on Knowledge Management Processes ...
 • Ghorbani,M.H.(۲۰۱۳). Developing an Intellectual Capital Measurement Model for Sport Federations ...
 • Kotenkova,Svetlana & Korablev,Maksim. (۲۰۱۴).Evaluation of intellectual capital in regions of ...
 • Lopez., Nicolas,C. (۲۰۱۱), Strategic Knowledge management,innovation and performance. International Journal ...
 • Luminita, Maria Gogan., Alin, Artene; loana., & Sarca, Anca, draghici. ...
 • Mehalizadeh,E.Shahi,S.Hossaini,SH.(۲۰۱۱). Attempts to Develop Intellectual Capital Measurement Indicators and Examine ...
 • Momenirad,A.Aliabadi,KH.Fardanesh,H.Mazini,N.(۲۰۱۳). Qualitative Content Analysis in Research: The Nature, Steps, and ...
 • Oliveira. Lidia., Rodrigues.,Lu cialima.,& Craing.Russell. (۲۰۱۰). Intellectual capital repoting in ...
 • Patthirasinsiri., Natphasuth & Montri,Wiboorant. (۲۰۱۷).Measuring intellectual capital of science park ...
 • Petty, Nicola J.,Oliver P. Thomson., Graham Stew. (۲۰۱۲). Ready for ...
 • Salemi,Gh. Raean,Z.(۲۰۱۰). Providing a Conceptual Framework for Intellectual Capital Assessment ...
 • Shaekhi,A. Eskandari,GH. Valizadeh,A.(۲۰۱۶). Ranking Intellectual Capital Measurement Indicators Using Fuzzy ...
 • نمایش کامل مراجع