ارایه مدلی مبتنی بر GIS بمنظور تعیین پارکینگ مناسب با تحلیل شبکه مسیرهای دسترسی ممکن منطقه مورد مطالعه: منطقه دو کلانشهر رشت

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 703

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SRTRANS01_015

تاریخ نمایه سازی: 29 دی 1400

Abstract:

صرف زمان بمنظور یافتن محل مناسب پارک خودرو به یکی از معضلات شهرهای بزرگ و پرجمعیت تبدیل شده است. در کلان شهرها، گشت زنی خودروها در شبکه معابر مسبب پیامدهای منفی اعم از آلودگی هوا، تصادفات و ازدحام ترافیک شده است. در پژوهش حاضر مدلی مبتنی بر تحلیل های سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) بمنظور انتخاب محل پارک خودرو با درنظر گرفتن پارامترهای زمان سفر از نقاط ورودی جریان ترافیک تا مقصد ارائه و در یکی از مناطق کلانشهر رشت مورد آزمون قرار می گیرد. عملیاتی شدن روش پیشنهادی در کلانشهرها منجر به کاهش پارک حاشیه ای و متعاقبا کاهش ترافیک در محیط های شهری می گردد. معیارهایی مدل سازی پژوهش شامل معابر موجود، پارکینگ های موجود، نقاط ورودی جریان ترافیک و مقاصد منتخب خودرو است. پس از برطرف کردن خطاهای توپولوژی شبکه معابر، مدل سازی با استفاده از توابع تحلیل شبکه GIS صورت گرفت. در انتها مسیرهای دسترسی به پارکینگ های موجود به تفکیک ورودی جریان در قالب نقشه هایی مکانمند ارائه می گردد.

Keywords:

تحلیل شبکه معابر , سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) , پارکینگ , زمان گشت زنی

Authors

میثم عفتی

استادیار، گروه مهندسی عمران (راه وترابری)، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

مریم شعبانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران (راه وترابری)، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران