طراحی و استفاده از منابع درسی برای معلمان و استادان تربیت معلم: نمونه ای چرتکه چینی در مدرسه ابتدایی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 244

This Paper With 37 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IPECONF05_126

تاریخ نمایه سازی: 10 اسفند 1400

Abstract:

در این مقاله با یک دیدگاه خاص، در مورد طراحی و استفاده از منابع آموزشی بحث می کنیم که با به کارگیریرویکرد اسنادی تعلیمی به ارمغان آمده است. ما این رویکرد نظری و روش "بررسی بازتابنده" مربوط به آن رامعرفی می کنیم. فرض می کنیم که معلمان و استادان تربیت معلم، اسناد، منابع مرتبط و طرح استفاده از این منابع راتوسعه می دهند.نمونه های گویایی از منابع درسی ارائه می کنیم که از چرتکه چینی استفاده می کنند. با استفاده از این منابع، نتایجمربوط به اسناد ارائه شده توسط یک معلم مدرسه ابتدایی و استادان تربیت معلم را ارائه می کنیم. به طور همزمانظرفیت معلم برای استفاده از منابع آموزشی و تاثیر برنامه درسی بر آموزش را تجزیه و تحلیل نمودیم.

Keywords:

Authors

ماهان عطشان

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا

شقایق اینانلو

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا

محمدرضا جوکار

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا

محمد ربیعی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا

مریم ربیعی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا

عزت اله کاکاوند

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا