ارزیابی تاثیر تسطیح لیزری بر روی عملکرد محصول گندم و کارآیی آبیاری دردشت رشمیجان مرودشت

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 383

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NACONF11_027

تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1400

Abstract:

ناهمواری اراضی زراعی باعث کاهش قابل ملاحظه بازده کاربرد آب و بازده توزیع یکنواختی آب در داخل مزرعه می گردد. در اراضی ناهموار نقاط پست بیش از اندازه آبیاری و نقاط بلند کم آبیاری می شوند، آبیاری بیش از حد لزوم و آبیاری کم هر دو مضر بوده و باعث کاهش در عملکرد محصول می گردد. در اراضی ناهموار استفاده بهینه از نهادههای کشاورزی از قبیل آب، خاک، کودهای شیمیایی و ماشین آلات کشاورزی بعمل نمی آید، بنابراین تسطیح اراضی زراعی در ایران امری اجتناب ناپذیر می باشد. بکارگیری تکنولوژی لیزر درتسطیح اراضی یکی از چشمگیرترین پیشرفت ها درآبیاری سطحی محسوب می گردد. از تکنولوژی لیزر در تسطیح اراضی به طور وسیع در کشور های توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه در سه دهه گذشته استفاده می شود. در این پژوهش در دشت رشمیخان مرودشت در استان فارس ، تاثیر تسطیح لیزری بر کارآیی آبیاری و عملکرد محصول گندم در سال زراعی ۸۷-۸۶ مورد بررسی قرار گرفت . دو تیمار، مزرعه تسطیح لیزری شده (I) و مزرعه تسطیح نشده (S) (شاهد) که هر کدام شامل ۵ تکرار به ابعاد ۱۳۷*۵ متر بودند، جهت انجام این تحقیق انتخاب گردیدند. پارامترهای عملکرد محصول ، میزان آب مصرفی و زمان آبیاری اندازه گیری شدند و در نهایت بازده مصرف آب (WUE) و بازده کاربرد آب در مزرعه (FAE) محاسبه گردید ند. براساس نتایج بدست آمده در این تحقیق ، عملکرد محصول در تیمار I، ۱۸ در صد نسبت به تیمار S افزایش داشت . در زمینه آب مصرفی کاهش ۲۱ درصدی در تیمار I نسبت به تیما ر S را شاهد بودیم . نتایج پژوهش افزایش ۴۶ درصدی بازده مصرف آب ( (WUE در تیمار I، نسبت به تیمار S نشان می دهد. راندمان کاربرد آب در مزرعه (FAE) بدون احتساب بارندگی در تیمار I، برابر با ۲۶ /۹۰ درصد و در تیمار S، برابر با ۵۸/۷۱ گردید، که افزایش ۲۶/۱۸ درصدی راندمان کاربرد آب در مزرعه در تیمار I، را نسبت به تیمار S به همراه دارد.

Keywords:

تسطیح لیزری , راندمان کاربرد عملکرد محصول

Authors

منصور اسفندیاری بیات

استاد یار بازنشسته مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

سیدمحمد موسوی

دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد

محمدعلی شاهرخ نیا

استاد بار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

امید علیزاده

دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد