وام های خارجی چین و آموزه هایی برای ایران

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 557

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EDCONF01_056

تاریخ نمایه سازی: 23 اسفند 1400

Abstract:

بررسی قراردادهای اعطای وام بانک های دولتی چین با هدف توسعه زیرساختی دیگر کشورها نشان می دهد طرف چینی به منظور محافظت از منابع مالی خود، قیود متعددی در متن قراردادها جای می دهد. با امضای سند برنامه همکاری جامع ایران و چین، موسوم به قرارداد ۲۵ ساله، این سوال مطرح می شود که چه زمانی دریافت وام از بانک های چینی در قالب سرمایه گذاری خارجی برای جمهوری اسلامی ضرورت دارد و در صورت چنین اقدامی، معیارهایی که باید ضمن تعریف وام و پروژه مرتبط با آن، توسط طرف ایرانی رعایت شود کدام اند؟ در این گزارش ضمن تبیین موارد نیازمندی ایران به ورود سرمایه گذار خارجی، بایدها و نبایدهایی که رعایت آن در تعامل مالی با چین ضروری می نماید تشریح شده است. اولویت بندی پروژه ها بر اساس زنجیره ارزش، اولویت دادن به پروژه هایی با قابلیت ایجاد درآمد ارزی، نظارت شرکت های ایرانی بر حسابرسی مالی پروژه ها و قید تامین مواد اولیه مورد نیاز پروژه های زیرساختی از داخل کشور از جمله راهکارهای سیاستی این گزارش به منظور استفاده حداکثری طرف ایرانی از تعامل با چین در قالب برنامه همکاری جامع دو کشور محسوب می شود.

Authors

رضا سهرابی

کارشناس ارشد حقوق بین الملل