نقش آلمان در آینده همکاری های ایران و اتحادیه اروپا

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 545

This Paper With 31 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EDCONF01_054

تاریخ نمایه سازی: 23 اسفند 1400

Abstract:

به دنبال شکست قدرت های اروپایی در جنگ های جهانی، اروپا نقش محوری خود در نظام بین الملل را از دست داد و با تقسیم این قاره، کشورهای اروپایی تحت سیطره و نفوذ دو قطب بزرگ قدرت، آمریکا و شوروی سابق قرار گرفتند و تحول امنیت و یا توسعه آنها در این چارچوب رقم خورد. اروپای ضعیف شده برای ایفای نقشی موثرتر در نظام بین الملل راه همکاری و همگرایی را در قالب سازمان های منطقه ای، به ویژه در غرب اروپا در پیش گرفت که نمونه بارز امروزین آن اتحادیه اروپاست. در بین اعضای اتحادیه مذکور، آلمان به عنوان قدرت اقتصادی و صنعتی، جایگاه برجسته و اول را به خود اختصاص داده است. در چنین شرایطی ایران نیز که درگیر چالش های عمیقی با ایالات متحده بوده، همواره در صحنه بین المللی و در روابط تجاری و اقتصادی در نظر داشته تا از علم و فناوری کشورهای عضو اتحادیه اروپا بخصوص آلمان در راستای توسعه اقتصادی و صنعتی خود بهره جوید؛ اگر چه موانع سیاسی و بحران روابط با آمریکا، همواره سبب ساز چالش هایی اساسی در مناسبات ایران با آلمان و اتحادیه اروپایی بوده اند. مقاله حاضر می کوشد به این سوال پاسخ دهد که چگونه روابط نزدیک با آلمان به عنوان عضو قدرتمند اتحادیه اروپایی می تواند سبب تحکیم روابط ایران با این اتحادیه و تامین منافع اقتصادی و توسعه صنعتی این کشور گردد؟ برای پاسخ به این سوال، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی این فرضیه مورد بررسی قرار می گیرد که در صورت غلبه بر چالش های سیاسی، با توجه به قدرت اقتصادی و صنعتی آلمان و جایگاه آن در اتحادیه اروپایی، روابط نزدیک ایران با این کشور می تواند زمینه ساز تحکیم روابط با اتحادیه اروپا و بهره گیری از این مناسبات در راستای توسعه اقتصادی و صنعتی کشور باشد، و در این راستا مدل آلمان و منطقه آلمان را ارائه مینماییم.

Authors

حامد نیک پی

کارشناس ارشد روابط بین الملل، دانشگاه مازندران، ایران