مطالعات ژئوفیزیکی به روش های مغناطیس سنجی و IP-RS جهت شناسایی کانه زایی مس در محدوده ای واقع در زون ارومیه-دختر

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 303

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GEOSIG02_020

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1401

Abstract:

از روش های شناسایی ذخایر کانی سازی سولفیدی، روش های ژئوفیزیکی مغناطیس سنجی و پلاریزاسیون القایی- مقاومت ویژه الکتریکی ( IP-RS ) می باشد. در روش IP-RS با اندازه گیری میزان شارژپذیری زمین و تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی مربوطه، این نوع از کانه زایی شناسایی می شود. در این مطالعه با استفاده از روش های مغناطیس سنجی و نیز IP-RS اقدام به شناسایی کانیزایی سولفید مس در محدوده ای واقع در ندوشن استان یزد شد که به لحاظ زمین شناسی در زون ارومیه-دختر واقع شده است. در این راستا تعداد ۴ خط برداشت در دو قسمت از محدوده با آرایش قطبی-دوقطبی برداشت گردید و بر اساس نتایج به دست آمده مدل سه بعدی از توزیع کانی سازی سولفید مس ارائه گردید.

Authors

کیوان خیر

دانشجوی دکتری مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود،

عبدالحمید انصاری

دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد

مجید کریمی

دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه دامغان