مطالعه ی ریزساختار و رفتار سایشی کامپوزیتهای زمینه فلزی آلومینیوم تولید شده با روش ریخته گری گردابی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 140

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MCMIM02_040

تاریخ نمایه سازی: 25 اردیبهشت 1401

Abstract:

آلیاژهای آلومینیوم به صورت گسترده در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند اما به علت مقاومت به سایش ضعیفی که دارند، از کامپوزیت های آن استفاده می شود، بدین صورت که آلیاژ آلومینیوم را با یک سری ذرات تقویت می کنند. قابل ذکرمی باشد که کامپوزیت های مورد مطالعه در این مقاله از روش گردابی تولید می شوند. اثر ذرات تقویت کننده ، بار اعمالی وسرعت لغزشی بر روی نرخ سایش کامپوزیت ها توسط تست پین بر روی دیسک بررسی خواهد شد که در نهایت دیده می شود که با افزایش کسر حجمی ذرات تقویت کننده، نرخ سایش کاهش می یابد امادر مقابل سختی افزایش می یابد که افزایش مقاومت به سایش را به دنبال خواهد داشت. می توان برای بهبود سختی کامپوزیت ها از عملیات حرارتی پیرسازی استفاده کرد که معمولا نمونه هایی که عملیات حرارتی می شوند نرخ سایش پایین تری نسبت به نمونه های بدون عملیات حرارتی شده دارند زیرا رسوبات پایدار و نیمه پایدار را ایجاد می کنند. هم چنین با افزایش بار اعمال شده و سرعت لغزش، نرخ سایش افزایش خواهد یافت.

Keywords:

Authors

زینب سالمی

کارشناسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

بهنام لطفی

دانشیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران