تحلیل تطبیقی هوشمندسازی کسب و کار در صنعت بیمه

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 313

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RMIL08_008

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1401

Abstract:

پیشرفت های قرن اخیر و ظهور فناوری های نسل چهار، صنایع مختلف را تحت تاثیر قرار داده است. فناوری های نسل چهار، فناوری هایی استکه شرکت ها برای ارتقای استراتژی های نوآوری و دریافت پاسخ سریع در بازارهای پویا به آن نیاز دارند. صنعت بیمه نیز ناگریز به تبعیت از اینتحولات فناورانه است. بنابراین شرکت های بیمه در سراسر دنیا باید مدل کسب و کار خود را بر اساس این فناوری اصلاح و بهبود دهند. با توجهبه این واقعیت ها، هدف این مطالعه بررسی و تحلیل تطبیقی شرکت های بیمه موفق در دنیا و الگوبرداری از این شرکت هاست. به این منظور،در این تحقیق با رویکرد پیش گفته، سه شرکت بیمه ای پینگ آن، لموناد و اسلایس لبز که طبق آمار موجود، از موفق ترین شرکت های بیمه ایمی باشند، به عنوان شرکت های مورد بررسی انتخاب شده اند. نهایتا نحوه استفاده این شرکت ها از فناوری های نوظهور در کسب و کار خود وعوامل موفقیت آنها مورد بررسی قرار گرفته است و بر اساس تحلیل صورت گرفته پیشنهادهایی برای تغییر مدل کسب و کار در صنعت بیمه ایرانباتوجه به فناوری های نسل ۴ پیشنهاد شده است.

Keywords:

هوشمندی کسب و کار , فناوری نسل چهار

Authors

آسیه بختیار

دانشجوی دکتری سیاستگذای علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، کارشناس واحد کسب و کارهای نوین، بیمه تجارت نو، تهران

کیمیا باقری

دانشجوی کارشناسی ارشد اکچوئری، دانشگاه علامه طباطبایی، واحد کسب و کارهای نوین، بیمه تجارت نو، تهران

ثمین عبداله پور

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، واحد طرح و برنامه، بیمه تجارت نو، تهران