محصولات غذایی تراریخته و امنیت غذایی (فرصت ها و چالش ها)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 190

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ANIMALB05_057

تاریخ نمایه سازی: 9 خرداد 1401

Abstract:

امروزه با پیشرفت صنعتی جوامع و افزایش جمعیت و به دنبال آن مشکلات اقتصادی و چالش های ناشی از آن، موضوعتهیه مواد غذایی کافی و سالم و حفظ امنیت غذایی جامعه از دغدغه های دولت ها محسوب می گردد. امنیت غذایی یعنیدسترسی فیزیکی و اقتصادی تمام افراد در تمام اوقات به غذای کافی و سالم به منظور دستیابی به یک زندگی سالم و فعالاست. افزایش جمعیت جهان و نیازمندی به تولید بیشتر محصولات کشاورزی سبب ابتکارات نوینی در این زمینه شده است.از جمله این ابداعات و تلاشها، انجام تغییرات و اصلاحات ژنتیکی در گیاهان و محصولات غذایی است؛ محصولاتی کهمهندسی شده یا اصلاح شده ژنتیکی (تراریخته) نامیده میشوند. استفاده از زیست فنآوری برای تولید محصولات تراریخته،فرصت ها و چالش های جدیدی را برای انسان ها به وجود آورده است و گاها موجب عدم پایداری در تولید شده و امنیتغذایی را به مخاطره انداخته است. در این مقاله، سعی شده است تا محصولات غذایی تراریخته، مزایا و معایب احتمالی اینقبیل محصولات مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

Authors

آسیه حسن زاده

استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، موسسه آموزش آلی بصیر، آبیک

علی اکبر کمالی اردکانی

کارشناس مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو