چالش های تشخیصی و درمانی پیچ خوردگی رحمی در مادیان، ضرورت مداخله جراحی در درمان آن

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 174

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CACDSTS01_030

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1402

Abstract:

پیچ خوردگی رحم در مادیان معمولا در طول اواسط تا اواخر آبستنی به وقوع می پیوندد. پیچ خوردگی رحم در حدود % ۵ تا%۱۰ از اورژانس های مامایی اسب را شامل میشود. از جمله علایم پیچ خوردگی رحم در مادیان نشاندادن علایم دلدرداست. معمولا دلدرد ناشی از پیچ خوردگی رحمی خفیف است. دیگر علایم دلدرد ناشی از پیچ خوردگی رحمی شاملخمودگی، کوبیدن متناوب سم بر زمین، نگاه به تهیگاه، بی قراری، تعریق، بی اشتهایی، تکرر ادرار، ایستادن اسب چوبی طور(مشابه چیزی که در بیماری کزاز بروز می کند)، لگدزدن به شکم و غلتیدن است. پس از تشخیص پیچ خوردگی رحم بایدبه سرعت مداخلات درمانی یا جراحی برای حفظ جان مادر و جنین انجام داد. روشهای تصحیح پیچ خوردگی رحم شاملچرخش دستی از طریق سرویکس، چرخاندن مادیان تحت بی هوشی، لاپاراتومی تاحیه تهیگاه در حالت ایستاده و لاپاراتومیاز طریق برش خط وسط شکم است. اتخاذ هر یک از رویکردهای درمانی به سن آبستنی، خلق وخوی مادیان، تجهیزات دردسترس، جنبه اقتصادی و وضعیت عمومی مادیان (با یا بدون درگیری سیستم گوارش) بستگی دارد. تحت یک قاعده کلیپیش آگهی آبستنی بعدی مادیان پس از تصحیح پیچ خوردگی رحم خوب است. مقاله حاضر به بررسی عوامل ایجادکنندهپیچ خوردگی رحمی در مادیان، علایم بالینی و شیوه های درمان آن در مادیان می پردازد.

Authors

ابوالفضل برزگر

رزیدنت مامایی و بیماریهای تولید مثل دام، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

سعد گورانی نژ اد

استاد، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

فرید براتی

دانشیار، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

موسی جاودانی

دانشیار، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران