یافته های نو از سن سنگهای دگرگونی ضعیف در خاور بانه، شمال پهنه سنندج- سیرجان

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 273

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GSI40_054

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1401

Abstract:

سنگهای دگرگونی درجه پایین نواحی گستردهای از شمال پهنه سنندج- سیرجان را زیر پوشش دارند. این سنگها شامل اسلیت، فیلیت، شیست سبز درجه پایین، ماسه سنگ و سیلستون دگرگونه و توالیهای کربناته میشود. همچنین، فرآورده های آتشفشانی اسیدی تا حدواسط در افقهای مختلف در این پهنه رخنمون دارند که دچار دگرگونی ناحیه ای و دینامیک شده اند. به منظور تعیین سن نسبی واحدهای سنگی در محدوده نقشه ۱:۲۵,۰۰۰ سورن در خاور بانه، ۱۸ نمونه پالینولوژی از رسوبات آواری و دگرگونی ریزدانه و ۳۰ نمونه از سنگهای کربناته کمتر دگرریخت شده برداشت شد. بر اساس حضور جنس و گونه های میکروفسیلها شامل:Glomospirella sp., Glomospira sp., Lingulonodosaria sp., Vaginulinopsis sp., Lenticulina sp., Dagysina sp, Grillina sp.?, Austrocolomia sp., Mesodentalina sp, Pliammina sp., Grillina sp., Glomospirella sp ., Glomospira sp., Involutina liassica ., Lenticulina sp., Frondicularia sp.,سن تریاس میانی؟ پسین تا ژوراسیک پیشین (لیاس) برای رخنمونهای سنگی این نقشه پیشنهاد میشود.بررسی پاراژنزهای کانیایی سنگهای دگرگونی این منطقه نشانگر دگرگونی در حد رخساره شیست سبز درجه پایین است. علاوه بر این، خاموشی موجی در اطراف بلورهای کوارتز، نوارهای دگرشکلی و سایه روشن در اطراف فیتوکلاست نشانگر عملکرد پهنه های برشی و دگرگونی دینامیک در این سنگهاست. یافته های جدید دیرینه شناسی و سنگ شناسی توالی رسوبی- آتشفشانی دگرگون شده در محدوده سورن را میتوان به دیگر سنگهای دگرگون شده در شمال پهنه سنندج- سیرجان تعمیم داد.

Authors

مرتضی یوسفی

اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه کردستان، سنندج

مرتضی خلعت بری جعفری

پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران

زهره سهرابی

گروه دیرینه شناسی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران